Utvecklingsgrupp Äldre

Ann-Charlotte Nyrén
Verksamhetschef Kommunal hälso- och sjukvård
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 16 45
E-post: E-postadress
 
   
Birgitta Berghänel-Sikberger
Brukarrådsrepresentant
E-post: E-postadress
Lena Samuelsson
Bitr. Vårdcentralschef offentlig primärvård
Närhälsan Solgärde och Närhälsan Nordmanna
Telefon: 010-473 38 30
E-post: E-postadress
   
Mari-Anne Selander
Äldresjuksköterska privat primärvård
Kungälvs kommun
Telefon: 0762-97 97 01
E-post: E-postadress
Noomi Holmberg
Verksamhetschef kommunal Hälso- och sjukvård
Kungälvs kommun
Telefon: 0767 - 82 95 67
E-post: E-postadress
   
Susanne Albinsson
Verksamhetschef Vård Omsorg
Stenungsunds kommun
Telefon: 0706 - 75 07 05
E-post: E-postadress
Susanne Thuresson
Verksamhetscontroller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707-28 58 69
E-port: E-postadress
   
Åsa Fredriksson
MAS Ale kommun
Telefon: 0303 - 33 03 50
E-post: E-postadress
 
   

Syftet med en utvecklingsgrupp för äldre är att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning.

Uppdrag

  • Fungera som samordningsgrupp på delregional nivå och verka för följsamhet till gemensamma avtal och överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner
  • Ansvara för en fördjupad beredning av olika frågor som har anknytning till området.
  • Aktualisera och komma med förslag till förbättringar för målgruppen.
  • Ansvara för hantering av projekt, som har anknytning till området.
  • Handlägga gemensamma ansökningar vid nationella satsningar för verksamhetsutveckling som berör området.
  • Ansvara för frågor kring palliativ vård alt. vård i livets slutskede

Utvecklingsgruppen träffas 3-4 veckor före Samordningsgruppens möten samt där emellan vid behov.

Mötestider 2018

06 februari 14:00 - 16:00
Kungälvs Sjukhus, grprum 2
11 april 14:00 - 16:00
Kungälvs Sjukhus, grprum 2

Minnesanteckningar

Senast uppdaterad: 2018-03-27 08:41