Samverkansgrupp FoU, medlemmar

Ordförande

Svante Lifvergren
Skaraborgs sjukhus
E-postadress
Tel: 070-643 30 81

Gruppmedlemmar

Elisabeth Kenne Sarenmalm
Skaraborgs Sjukhus

Catharina Gillsjö
Högskolan Skövde

Björn Landström
Skaraborgsinstitutet

Ali Kazemi
Skaraborgsinstitutet samt Högskolan Skövde

Kerstin Söderlund
Kommunalförbundet

Jessica Ek
Kommunalförbundet

Jeanette Andersson
Kommunalförbundet samt representant samverkansgrupp Geriatrik, demens och palliativ vård

Vakant

Ingrid Bertilsson
Habilitering och hälsa

Vakant
Representant från samverkansgrupp Barn och unga