Geriatrik, demens, palliativ vård

Målet är att verka för en god sammanhållen vård på rätt vårdnivå, för individer med behov av vård och omsorg, mestadels äldre. Vården ska utgå från individens behov och delaktighet. Berörda vårdtagare skauppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Kontakter

1

Ordförande

Sven-Ove Andersson
Lidköpings kommun

E-postadress

Visa alla gruppmedlemmar

Länkar

1

Rubrik 1

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 2

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 3

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 4

Dokument 1

Dokument 2

Rubrik 1

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 2

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 3

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 4

Dokument 1

Dokument 2