Medicinska vårdplaner

Medicinsk vårdplan är ett standardiserat dokument som
innehåller en individuell vårdplan med syfte att ge vägledning vid en bedömning av vidare åtgärder när en försämring i personens hälsotillstånd inträffar. Läs mer...

Kontakt

Solveig Wanland
Distriktsläkare Tidan vårdcentral
E-postadress

Maria Björck
Falköping kommun
E-postadress

Länkar

Information från Region Uppsala: PHASE-20