Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsgruppen är ett kompetensområde och en stödprocess under styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg. Inom ansvarsområdet ingår frågor som rör medicinska avvägningar, etiska principer och ansvarsfördelning mellan vårdgivare.

Vidare ska man också ge stöd till övriga samverkansgrupper utifrån deras behov. Arbetet i patientsäkerhetsgruppen utgår ifrån nedanstående förhållningssätt:

  • Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen
  • Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
  • God och säker vård och omsorg

Kontakter

1

Ordförande

Dirk Vleugels
Närhälsan

Mobiltelefon: 070-020 59 87
E-postadress

Visa alla gruppmedlemmar

Länkar

1

1

1

Senast uppdaterad: 2018-04-10 13:44