Kontakt Samverkansgrupp Patientsäkerhet

Ordförande

Dirk Vleugels, Närhälsan
Tfn 070-020 59 87
E-postadress

 

Övriga gruppmedlemmar

Angela Olausson, Götene kommun

Annika Jansson, Töreboda kommun

Christina Davidsson, Habilitering & hälsa

Gunilla Hård, Falköpings kommun

Ingrid Wikstrand, Vårdcentralen Centrum

Lena Kindmalm, Närhälsan

Anette Trenge Jarlshammar, Skaraborgs Sjukhus

Peter Jonsson, Tibro kommun

Susanne Gustafsson, Skaraborgs Sjukhus

 

 

Uppdat 2018-04-25, D.Vleugels.