Implementeringsgrupp

Jeanette Andersson
Skaraborgs Kommunalförbund
E-postadress

Krister Bergqvist, Förvaltare SAMSA
Skaraborgs Sjukhus 
E-postadress

Pia Johansson, Förvaltare SAMSA Närhälsan
E-postadress

Bengt Höglander, Socialchef Tidaholm
E-postadress

Ann-Sofi Eklund Karlsson, Vård och Omsorgschef, Tidaholm
E-postadress

Elisabeth Andersson, Avdelningschef, Falköping
E-postadress

Karin Utbo, Vårdcentralschef Närhälsan
E-postadress

Dirk Vleugels, Medicinskt ansvarig, Närhälsan
E-postadress

Tina Hogbäck, Verksamhetschef Capio, VåC Grästorp E-postadress

Jane Johansson, Biträdande sjukhusdirektör
E-postadress

Margareta Liljegren, Enhetschef Skaraborgs Sjukhus 
E-postadress

Kim Ström, Närhälsan Rehab
E-postadress

Dan Söderlund, Administrativ chef Habilitering & Hälsa
E-postadress  

Processtöd

Adam Krantz
Förvaltare SAMSA för Skaraborgs kommuner
Processtöd implementeringsgruppen Skaraborg

E-postadress 

 

Uppdaterad 2018-05-15