Sjösättning av ny vårdsamverkanswebb 30 maj

Gunilla Fasth, projektledare för länsgemensamma vårdsamverkanswebben, beskriver vad som behöver göras inför lanseriingen av den nya webben. Det handlar om publicering, förberedelsearbete, block för gemensam information och om designen av den nya sidan.

30 maj:

 • Webbplatsen www.vardsamverkan.se  öppnas för besökare, inklusive hemsidorna för de delregionala      vårdsamverkansgrupperna på adresser i formatet www.vardsamverkan.se/delregion
 • De nuvarande webbplatserna för de delregionala vårdsamverkansgrupperna stängs för besökare. Om någon går in på adresserna för dessa sidor hänvisas de automatiskt vidare till den nya webbplatsen. 

Före 30 maj:

 • Fortsätt fyll på sidor och text på era avdelningar/hemsidor på den nya webbplatsen, så att all nödvändig info finns med. Det går att komplettera senare om inte allt hinns med.
 • Flytta över dokument till de nya mapparna i Alfresco. Mejla mig om ni vill ha ifeedblock till några av mapparna samt på vilka sidor blocken ska ligga (för automatisk publicering av ffa minnesanteckningar).
 • Kontrollera alla era sidor!
  • Fakta – stämmer det som står på sidorna?
  • Länkar – funkar det att klicka på dem?
  • Kontaktuppgifter – rätt personer & rätt uppgifter? 

På gång:

 • Gemensamma block för länsgemensamma dokument m.m. – mer info om dessa kommer i mitten av maj.
 • Design – arbetet med att ta fram ett utseende för webbplatsen har påbörjats och ni kommer att få mejl med chans att ge input på skisser innan vi spikar utseendet.