Beredningsgrupp

Beredningsgruppen ansvarar för.....

Kontakt beredningsgrupp

Jeanette Andersson
Skaraborgs kommunalförbund

Thommy Johansson
Skaraborgs Sjukhus

Nils-Gunnar Främberg
Primärvården

Anna Persson
Koncernstab Hälso- och sjukvård, VGR