Gruppmedlemmar

Ordförande

Ordförande

Gunilla Druve Jansson, östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ann-Sofie Alm, Primärvårdsstyrelsen

Bengt Andersson, Beredningen Välfärd Skaraborgs kommunalförbund

Christer Johansson, Beredningen Välfärd Skaraborgs kommunalförbund

Christin Slättmyr, Styrelsen för habilitering och hälsa

Dario Espiga Corbo, Primärvårdsstyreslen

Eva-Lott Gram, östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Jens Söder, Tandvårdsstyrelsen

Johan Ask, Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Linn Brandström, Styrelsen för Beställd Primärvård

Michael Mellby, Styrelsen för Beställd Primärvård

Patrik Cerny, Styrelsen för habilitering och hälsa

Susanne Larsson, östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Stig-Olov Tingbratt, Tandvårdsstyrelsen

Therese Sahlström, Beredningen Välfärd Skaraborgs kommunalförbund

Ulf Genitz, Beredningen Välfärd Skaraborgs kommunalförbund

Ulla-Britt Hagström, Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Vakant, Välfärd Skaraborgs kommunalförbund