Representanter DPS

Bengt Hilmersson, Vårgårda kommun. Ordförande
E-postadress

Göran Larsson, Södra Älvsborgs Sjukhus, vice ordförande
E-postadress

Peter Rosholm, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund E-postadress

Lennart Andreasson, Borås Stad
E-postadress

Morgan Hjalmarsson, Borås stad
E-postadress

Anki Schutz, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
E-postadress

Patric Cerny, Habilitering & Hälsa
E-postadress

Christina Abrahamsson, Herrljunga kommun
E-postadress

Lisa Dahlberg, Marks kommun
E-postadress

Ann-Sofie Alm, Primärvårdsstyrelsen 
E-postadress

Dario Espiga, Primärvårdsstyrelsen
E-postadress

Linn Brandström, Styrelsen för beställd Primärvård
E-postadress

Stefan Carlsson, Svenljunga kommun
E-postadress

Hanne Jensen. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
E-postadress

Magnus Johansson, Tandvårdsstyrelsen
E-postadress

Tony Hansen, Tranemo kommun
E-postadress

Roger Wilhelmsson, Ulricehamns kommun
E-postadress

Christina Brandt, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.  E-postadress

Roland Mattsson, Chef Äldreomsorg, Vårgårda kommun, Ordförande i Strygrupp Närvård
E-postadress

Marita Haglund, koncernkontoret
E-postadress

Charlotte Bliesener Falkenström, koordinator Närvårdskontoret E-postadress

Caroline Andersson, samordnare Närvårdskontoret E-postadress