Ledningsgrupp Borås

Arbetet i den lokala ledningsgruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel.

 Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till  Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Annika Andersson
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad. Ordförande
E-postadress

Linda Weiland Verksamhetssamordnare Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad. Sekreterare
E-postadress

Monica Svensson Förvaltningschef Sociala omsorgsförvaltningen, Borås Stad E-postadress

Dag Forsström Förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad  E-postadress

Anna-Lena Sellergren Förvaltningschef Individ- och familjeomsorgen, Borås Stad
E-postadress

Pär Arvidsson Fäldt Förvaltningschef Grundskoleförvaltningen, Borås Stad E-postadress

Pernilla Bjerkesjö Förvaltningschef  Förskoleförvaltningen, Borås Stad E-postadress

Maria Glemfeldt Omvårdnadsutvecklare, Södra Älvsborgs Sjukhus E-postadress

Kay Eriksson Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus E-postadress

Catrin Persson Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus E-postadress

Zouitsa Koltsida Vårdcentralschef Heimdals vårdcentral, Närhälsan E-postadress

Sukhdeep Sing Vårdcentralschef Privat Primärvård, Cityläkarna E-postadress

Anders Claesson Klinikchef, Folktandvårdens allmäntandvård E-postadress

Sveneric Roslin Närhälsan Rehab
E-postadress

 

Minnesanteckningar

Här ska ett ifeed block fixas för minnesanteckningar