Avvikelser i Närvårdsamverkan

En avvikelse är när överenskommelser, riktlinjer eller samordnade individuella planer inte följs. Genom att rapportera avvikelser kan en helhetsbild synliggöra det som brister i samverkan, vilket då kan åtgärdas på ett effektivt sätt. En avvikelserapport fokuserar i första hand på vad som har inträffat, inte på vem som har varit inblandad. Avvikelserapportering i Närvårdssamverkan gäller mellan region och kommuner för: Kommunerna Borås stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Vårgårda, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo. Närhälsans vård- och rehabmottagningar lokaliserad geografiskt inom Södra Älvsborg Privata vårdgivare lokaliserade geografiskt inom ovanstående kommuner Södra Älvsborgs Sjukhus Habilitering & Hälsa geografiskt lokaliserad inom Södra Älvsborg Tandvård geografiskt lokaliserad inom Södra Älvsborg.

Avvikelserapportering i Närvårdssamverkan gäller mellan region och kommuner för:

Kommunerna Borås stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Vårgårda, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo.Närhälsans vård- och rehabmottagningar lokaliserad geografiskt inom Södra ÄlvsborgPrivata vårdgivare lokaliserade geografiskt inom ovanstående kommunerSödra Älvsborgs SjukhusHabilitering & Hälsa geografiskt lokaliserad inom Södra Älvsborg Tandvård geografiskt lokaliserad inom Södra Älvsborg

Vid frågor kring avvikelser kontakta samordnare Caroline Andersson E-postadress eller mobil 0733-05 62 83