Elektroniska arvodesblanketter för förtroendevalda

Regionstyrelsen testar under år 2018 digitala arvodesblanketter för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. Eftersom systemet ännu är under införande kan för tillfället endast förtroendevalda i följande instanser söka arvode elektroniskt:

  • Regionstyrelsen
  • Ägarutskottet
  • Personalutskottet
  • Beredningen för hållbar utveckling

Arvoden/ersättningar - med övernattning

Arvoden/ersättningar - utan övernattning

Barbro Thyni

Nämndsekreterare
Telefonnummer
E-post

Stefan Westling Didrik

Nämndsekreterare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-12-13 15:35