Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

Beredningen för hållbar utveckling är ett politiskt samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling.

Informell samverkan mellan region och kommuner

BHU är ett organ för informell samverkan. Det betyder att dess arbetsformer inte regleras i kommunallagen och att beredningen inte har någon självständig beslutanderätt utan dess uppgift är att diskutera frågor där det finns gemensamma beröringspunkter och där det är klokt att region och kommuner samråder. Dessa samrådsdiskussioner utgör sen underlag för regionstyrelsens beslut i vissa strategiska frågor med betydelse för en hållbar utveckling.

Beredningens uppdrag som samverkansorgan med kommunerna inskränker inte regionens olika nämnders ansvar för att samverka med kommunerna inom sina respektive områden.

Områden för samverkan

Strategiska frågor för långsiktig utveckling av Västra Götaland

  • Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor
  • Kulturfrågor
  • Miljö- och klimatfrågor
  • Näringslivsfrågor
  • Forsknings- och utvecklingsfrågor
  • Kompetensutvecklingsfrågor

Styrning och prioriteringar inom strategi för tillväxt ch utveckling i Västra Götaland, VG2020 sker genom BHU.

VG2020

Kalender 2017

Västgruppen 21 april 13.00-17.00

Presidium 5 maj 10.30-14.30

BHU 23 maj 10.30-14.30

Västgruppen 14 juni 13.00-17.00

Presidium 22 juni 10.30-14.30

BHU 5 sept 10.30-14.30

Västgruppen 7-8 sep 12.00-13.00

Presidium 22 sept 10.30-12.30

BHU 10 okt 10.30 - 14.30 

Västgruppen 18 okt 13.00-17.00      

Presidium 27 okt 10.30 - 12.30

BHU 14 nov 10.30 - 14.30

Västgruppen 11 dec 13.00-17.00      

Kontakt

Politiker i BHU

Regionstyrelsen: E-postadress

Maria Berhe

Mötessekreterare BHU
E-post
Senast uppdaterad: 2017-08-14 13:02