Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden företräder dig som bor i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg eller Åmål.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

 

Kalender

27
feb

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Plats: Aulan
Ort: Uddevalla
06
mar

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Plats: Smögen
Ort: Uddevalla

Dokument

Reglemente.pdf

Delegeringsordning.pdf

Årsredovisning 2016.pdf

Beställarbokslut 2016.pdf

Mål- och inriktningsdokument 2018-2020.pdf

Detaljbudget 2017.pdf

Vårdöverenskommelse HSNN - NU-Sjukvården 2016-2019.pdf

Vårdöverenskommelse HSNN - Habilitering och Hälsa 2016-2019.pdf

Vårdöverenskommelse HSNN - Tandvård-Tandvårdsstyrelsen 2016-2019.pdf

Vårdöverenskommelse HSNN - Beställd primärvård 2016-2019.pdf

Avtal HSNN - Praktikertjänst 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Vänersborgs kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Melleruds kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Åmåls kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Tanums kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstads kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Sotenäs kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Orust kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Munkedals kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Dals-Eds kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Bengtsfors kommun 2017.pdf

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Trollhättans Stad 2017.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Orust kommun 2017.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Åmåls kommun 2017.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Melleruds kommun 2017.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Färgelanda kommun 2017.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Strömstads kommun 2017.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Tanums kommun 2017.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Munkedals kommun 2017.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Sotenäs kommun 2017.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Uddevalla kommun 2017.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Vänersborgs kommun 2017.pdf

Avtal närsjukvårdsuppdrag Dals-Eds kommun 2017.pdf

Avtal närsjukvårdsuppdrag Bengtsfors kommun 2017.pdf

Avtal närsjukvårdsuppdrag Lysekils kommun 2017.pdf

Protokoll Pensionärsråd 2015-05-07.pdf

Protokoll Pensionärsråd 2015-10-13.pdf

Protokoll Pensionärsråd 2015-12-01.pdf

Protokoll Samråd 2016-03-15.pdf

Protokoll Samråd 2016-06-16.pdf

Protokoll Samråd 2016-09-13.pdf

Protokoll Samråd 2016-12-07.pdf

Protokoll Samråd 2017-03-16.pdf

Protokoll Samråd 2017-05-31.pdf

Ben Norman

Nämndsekreterare
E-postadress
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28