Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade sjukvården och tandvården i Västra Götaland.

Styrelsen  har ett övergripande ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Det handlar bland annat om invånarnas tillgång hälso-och sjukvård och dess innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen arbetar för att befolkningen i hela Västra Götaland ska ha en god hälsa och tillgång till  hälso- och sjukvård på lika villkor. 

Styrelsen beslutar  bland annat om medicinska riktlinjer och prioriteringar i vården, förändringar i Västra Götalandsregionens vårdvalssystem och tar fram förslag på eventuella nya vårdval. Den tar också fram förslag till patientavgifter och högkostnadsskydd och beslutar om medicinska riktlinjer och prioriteringar i vården samt följer upp behovet av vård, hur mycket vård som ges och vilken kvalitet den har.

19
okt

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
19
okt

För politiker i VGR - Presentation och dialog Område 3 SU

Starttid:
Plats: Mölndals sjukhus, Hus R, R-aulan
Ort: Mölndal
25
okt

En förälder blir till- avslutningskonferens Fyrbodal

Starttid:
Plats: Bohusläns museeum
Ort: Uddevalla
09
nov

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
29
nov

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
Senast uppdaterad: 2017-03-07 15:04