Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Västra Götalandsregionen och Region Halland har skrivit samverkansavtal som reglerar att alla invånare har tillgång till högspecialiserad vård, länssjukvård och möjlighet att välja öppenvård fritt inom området.

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner Norra, Uppsala-Örebro, Stockholm-Gotland, Sydöstra, Södra samt Västra. För den västra sjukvårdsregionen sker samverkan mellan Västra Götalandsregionen och de norra kommunerna (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg) av Region Halland. Samverkansnämnden är ett politiskt samverkansorgan som har en rådgivande och rekommenderande funktion. Nämndens uppgift är att handha, utveckla och följa upp den samverkan som regleras i samverkansavtalet. Ordförandeskapet är uppdelat i halva mandatperioden där Region Halland innehar ordförandeskapet 2017-2018.

Cancervård i Västra Sjukvårdsregionen

En verksamhet i Västra Sjukvårdsregionen är Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) som är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården och ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. RCC Väst arbetar på uppdrag av Socialdepartementet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker inom tio uppdrag, som utgår från den nationella cancerstrategin.

Kalender

Sammanträden i Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

23 februari 2018 kl 9-14, Nolvik Hotell & Konferens, Säve Flygplatsväg 25, 423 73 Säve

20 april 2018 kl 9-14, Centralhuset Konferens, First Hotel G, Nils Ericsonsplatsen 4, 411 03  Göteborg

1 juni 2018 kl 9-14, Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24-26, 432 41 Varberg

28 september 2018 kl 9-14, Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst), Medicinaregatan 18 G, 413 45 Göteborg

16 november 2018 kl 9-14, Centralhuset Konferens, First Hotel G, Nils Ericsonsplatsen 4, 411 03  Göteborg

20 december 2018 kl 9-12, Elite Plaza, Västra Hamngatan 3, 404 22 Göteborg

Presidiemöte i Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

 12 februari 2018 kl 13-15, Södra Hamngatan  37-41, Göteborg

 11 april 2018 kl 10-12, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

 23 maj 2018 kl 9-11, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

 17 september 2018 kl 15-17, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

 5 november 2018 kl 15-17, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

 10 december 2018 kl 15-17, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Senast uppdaterad: 2017-10-25 08:43