Västra Götalandsregionens miljönämnd

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för en miljödriven utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Miljönämnden tar initiativ till och ger stöd till insatser för miljöutveckling. Det sker främst genom samverkan med kommuner, näringsliv, organisationer och andra aktörer genom olika projekt, men också genom internationellt samarbete. 

Stöd och samordning av det strategiska interna miljöarbetet inom Västra Götalandsregionen är en annan viktig uppgift för miljönämnden. VGR ska vara en föregångare i arbetet för att minska de egna verksamheternas negativa miljöpåverkan.

Kalender

27
apr

Miljönämnd

Starttid:
Plats: Nääs slott, Nääs Allé 10, Floda
Ort: Lerum
31
maj

Miljönämnd

Starttid:
Plats: Lagergrenska, Residensgatan 20
Ort: Vänersborg
27
sep

Miljönämnd

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
19
okt

Miljönämnd

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
01
dec

Miljönämnd

Starttid:
Plats: Sessionssalen, residenset
Ort: Vänersborg

Publicerad: 2017-04-07 08:51