Västra Götalandsregionens miljönämnd

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för en miljödriven utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Miljönämnden tar initiativ till och ger stöd till insatser för miljöutveckling. Det sker främst genom samverkan med kommuner, näringsliv, organisationer och andra aktörer genom olika projekt, men också genom internationellt samarbete. 

Stöd och samordning av det strategiska interna miljöarbetet inom Västra Götalandsregionen är en annan viktig uppgift för miljönämnden. VGR ska vara en föregångare i arbetet för att minska de egna verksamheternas negativa miljöpåverkan.

Kalender

01
mar

Miljönämnd 2-dagarsmöte

Starttid:
Plats: Residenset,
Ort: Mariestad
18
apr

Miljönämnd

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Resideset
Ort: Vänersborg
07
jun

Miljönämnd

Starttid:
Plats: Göteborgs botaniska trädgård
Ort: Göteborg
21
sep

Miljönämnd

Starttid:
Plats: Plats meddelas senare
Ort:
26
okt

Miljönämnd

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33