Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av femton ledamöter som jobbar heltid som politiker och som ansvarar för hela Västra Götalandsregionens utveckling.

Regionstyrelsen företräder Västra Götalandsregionen utåt och har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen tar egna beslut i en rad frågor, till exempel om större investeringar och företräder Västra Götalandsregionen som arbetsgivare i regiongemensamma frågor.

Regionstyrelsen tar fram Västra Götalandsregionens samlade budget med underlag från de olika verksamheterna och bevakar att resurserna hanteras på  ett ändamålsenligt sätt.

Regionstyrelsen har två utskott; ägarutskottet och personalutskottet, tre beredningar; beredningen för hållbar utveckling, beredningen för externa relationer och beredningen för forskning och utveckling.

Regionstyrelsen sammanträder i Residenset i Vänersborg cirka 18 gånger om året, mötena hålls på tisdagar.

Regionstyrelsens presidium:

Ordförande Johnny Magnusson (M)

Vice ordförande Helén Eliasson (S)

Kalender

22
aug

Personalutskottet

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg
Ort:
23
aug

Ägarutskottet

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
29
aug

Regionstyrelsen

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
12
sep

Regionstyrelsen

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
13
sep

Ägarutskottet

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
Senast uppdaterad: 2017-05-04 09:16