Budget

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter.

13 juni 2017 fastställer regionfullmäktige budgeten för 2018 och plan för 2019 och 2020.

Partiernas budgetförslag

Budget 2018

Mer om Västra Götalandsregionens budget och verksamheternas detaljbudgetar

Senast uppdaterad: 2018-03-13 13:51