Medborgardialog

Här är de medborgardialoger som hälso- och sjukvårdsnämnderna har genomfört. Du hittar även datum för kommande dialoger och kan ställa en fråga till politikerna i formuläret.

Kommande dialoger

Kontakt

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Johan Fält (M), ordf E-postadress
Max Själander, kommunikatör E-postadress

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ulrik Hammar (L), ordf E-postadress
Bo Carlsson, kommunikatör E-postadress

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Christina Brandt (M), ordf E-postadress
Max Själander, kommunikatör E-postadress

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Nicklas Attefjord (MP) ordf E-postadress
Marie Cullberg, kommunikatör E-postadress

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Gunilla Druve Jansson (C) ordf  E-postadress
Camilla Silvesjö, kommunikatör E-postadress

Ställ din fråga

 

Publicerad: 2017-03-14 15:03