Partier och politiker

Politikerna i regionfullmäktige, regionstyrelsen och övriga styrelser och nämnder representerar åtta rikstäckande partier. Partierna nominerar politiker till de politiska uppdragen och sedan är det regionfullmäktige som slutligen beslutar och utser ledamöterna.

I Västra Götalandsregionen finns cirka 1100 politiskt tillsatta ledamöter. Politikerna väljs för en mandatperiod. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. I många styrelser och nämnder finns ersättare som går in när en ordinarie ledamot har förhinder. Om en ledamot avgår blir en ersättare ordinarie ledamot istället. 

Partier i Västra Götalandsregionen

Mandatfördelningen för samtliga partier efter valet 2014:

Socialdemokraterna, 46 mandat

Moderaterna, 33 mandat

Sverigedemokraterna, 14 mandat

Miljöpartiet de gröna, 13 mandat

Vänsterpartiet, 13 mandat

Liberalerna, 11 mandat

Centerpartiet, 10 mandat

Kristdemokraterna, 9 mandat

Politiker i Västra Götalandsregionen

I politikerregistret finns Västra Götalandsregionens alla politiker. Om du klickar du på ett namn får du politikerns kontaktuppgifter. Du kan också söka på person i sökfunktionen.

Politikerregistret

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34