Patientnämnden

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

 

 

Kontakta oss

Telefon och telefontid: 010-441 20 00 (med reservation för avvikelser)
måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 09.00-11.00
torsdag kl. 09.00-11.00, kl. 13.00-15.00
 

Postadress: Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg
Besöksadress: Nordstadstorget 6, 411 05 Göteborg   
                                                                                                                

E-post: E-postadress
Tänk på att inte skicka uppgifter om din eller annans hälsa eller personuppgifter via e-post.

Blankett för anmälan till Patientnämnden
(Var god skicka inte med journalkopior, vid behov begär utredaren in detta).

Fullmakt  

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du logga in och göra en elektronisk anmälan:
1177 Vårdguiden

Information kommer inom kort.