Regionfullmäktige

Foto: Peter Wahlström
Foto: Peter Wahlström

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år.

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2014. En Grönblå samverkan med Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr i majoritet. Partierna har tillsammans 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regionfullmäktige

  • utser ledamöterna till Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser
  • beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna
  • fördelar budgeten till nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktige sammanträder sju gånger per år i kommunhuset i Vänersborg. Kommunhuset kan inte användas för fullmäktigemöten under en tid. Alternativ lokal meddelas inför varje sammanträde. Regionfullmäktiges presidium leder arbetet och förhandlingarna vid regionfullmäktiges möten. Ordföranden representerar Västra Götalandsregionen i officiella sammanhang.

Kalender

09
maj

Regionstyrelsen

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
16
maj

Regionfullmäktige

Starttid:
Plats: Quality Hotell, Nabbensberg 2, Vänersborg
17
maj

Arvodesberedningen

Starttid:
Plats: Residenset
30
maj

Regionstyrelsen

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
12
jun

Regionfullmäktige

Starttid:
Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg
13
jun

Regionfullmäktige

Starttid:
Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg
27
jun

Regionstyrelsen

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
29
aug

Regionstyrelsen

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
12
sep

Regionstyrelsen

Starttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
14
sep

Arvodesberedningen

Starttid:
Plats: Residenset

Publicerad: 2017-03-14 15:00