Sammanträdestider

Kalendern nedan visar sammanträdestiderna för politiska möten de kommande veckorna, förutsatt att mötet finns inlagt i Regionkalendern.

Sammanträdestider i Regionkalendern

18
okt
18
okt

Miljönämnd 2-dagars möte

Plats: Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3A
Ort: Borås
18
okt

Personalutskottet

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg
Ort:
19
okt

Presidiemöte styrelsen för Alingsås lasarett

Plats: Plan 6, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
19
okt

Regionutvecklingsnämnd

Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38
Ort: Göteborg
19
okt

Presidiemöte SU

Plats: Gröna rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset
Ort: Göteborg
19
okt

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
19
okt

Kommittén för mänskliga rättigheter, sammanträde

Plats: Gullbergsvass Rälsen
Ort: Göteborg
24
okt

Regionfullmäktige

Plats: Skövde kulturhus
Ort: Skövde
24
okt

Regionfullmäktige

Plats: Skövde kulturhus
Ort: Skövde
25
okt

Revisorskollegiet

Plats: Regionens Hus
Ort: Vänersborg
25
okt

Ägarutskottet

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
25
okt

Tandvårdsstyrelsen

Plats: Specialisttandvården Borås
Ort: Borås
26
okt

Nämndsammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Pulsen Kyrkängsgatan 8
Ort: Borås
26
okt
26
okt

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Aulan, Vintergatan 8
Ort: Uddevalla
26
okt

Presidiemöte kollektivtrafiknämnden

Plats: Södra Hamngatan, lokal Tjärnö
Ort: Göteborg
26
okt

Fastighetsnämnden

Plats: anges senare
Ort:
26
okt

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Plats: Regionens Hus, Björken
Ort: Skövde
26
okt

Folkhälsokommitté

Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:
26
okt

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Plats: Magnolian, Kungälvs sjukhus
Ort: Kungälv
26
okt
26
okt

Styrelsen för Alingsås lasarett

Plats: Utsikten, Plan 6, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
26
okt

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
26
okt

Kulturnämnden sammanträde oktober 2017

Plats: Residenset, Sessionsalen
Ort: Vänersborg
26
okt

SÄS Styrelsemöte

Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås
26
okt

Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus

Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
27
okt

Sammanträde styrelsen för NU-sjukvården

Plats: Musslan US
Ort: Uddevalla
27
okt

Styrelsemöte styrelsen för Folkhögskolorna

Plats: Swedenborgs center, Dalslands folkhögskola
Ort: Trollhättan
27
okt

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset
Ort: Göteborg
27
okt

Primärvårdsstyrelsen

Plats: Mötsplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
27
okt

Servicenämnden

Plats: Stora konferensrummet, Alingsås Tvätteri
Ort: Alingsås
27
okt

Styrelsen för beställd primärvård

Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Grästorp
27
okt

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
31
okt

Naturbruksstyrelse

Plats: Naturbruksskolan Sötåsen
Ort: Töreboda
31
okt

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård

Plats: Biblioteket Botaniska
Ort: Göteborg
07
nov

Regionstyrelsen

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
07
nov

Presidiemöte västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Kostern Lillhagsparken
Ort: Göteborg
07
nov

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Musslan, Vintergatan 8
Ort: Uddevalla
08
nov

Presidiemöte - Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus

Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
08
nov

Personalutskottet

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg
Ort:
09
nov

Primärvårdsstyrelsen - Presidiet

Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
09
nov

Kollektivtrafiknämnden 2-dagars

Plats: Grand Hotell Alingsås
Ort: Alingsås
09
nov

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
09
nov

Styrelsen för beställd primärvård - presidie

Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
13
nov
14
nov

Presidiemöte för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Avsikten, Regionens hus
Ort: Borås
14
nov

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Plats: Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
15
nov

Arvodesberedningen

Plats: Herrljunga hotell och konferens
Ort: Herrljunga
15
nov

Presidiemöte styrelsen för Alingsås lasarett

Plats: Plan 6, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
16
nov

Presidium naturbruksstyrelsen

Plats: Annexet, Regionens Hus
Ort: Skövde
16
nov

Presidiemöte SÄS

Plats: Sjukhusledningen
Ort: Borås
16
nov

Servicenämnden

Plats: Arken, Gullbergsvass
Ort: Göteborg
16
nov

Presidiemöte fastighetsnämnden

Plats: anges senare
Ort:
16
nov

Kommittén för mänskliga rättigheter, presidiemöte

Plats: Södra hamngatan, Tiveden
Ort: Göteborg
17
nov

Primärvårdsstyrelsen

Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
17
nov

Uppföljningsseminarium Vårdöverenskommelse 2017

Plats: Hjärtats aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjuhuset
Ort: Göteborg
17
nov

Styrelsen för beställd primärvård

Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
21
nov

Regionfullmäktige

Plats: Estrad Alingsås, Bryggaregatan 2
Ort: Alingsås
22
nov

Revisorskollegiet

Plats: Regionens Hus
Ort: Vänersborg
22
nov

Presidiemöte kollektivtrafiknänden

Plats: Södra Hamngatan lokal Tjärnö
Ort: Göteborg
22
nov

Presidiemöte SU

Plats: Gröna rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset
Ort: Göteborg
22
nov

Ägarutskottet

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
22
nov

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Lokal ej bokad
Ort: Göteborg
22
nov

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Plats: Frölunda Specialistsjukhus
Ort: Göteborg
23
nov

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Plats: Ekelundsgatan 8, rum 732
Ort: Göteborg
23
nov

Regionutvecklingsnämnd

Plats: Meddelas senare
Ort: Göteborg
23
nov

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Aulan, Vintergatan 8
Ort: Uddevalla
23
nov

Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus

Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
23
nov

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
24
nov

Styrelsen för Västarvet

Plats: Studio Västsvensk konservering
Ort: Göteborg
24
nov

Styrelsen för Alingsås lasarett

Plats: Utsikten, Plan 6, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
27
nov

Styrelsemöte styrelsen för Folkhögskolorna

Plats: Biskopsgården, Göteborgs folkhögskola
Ort: Göteborg
28
nov

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Musslan, Vintergatan 8
Ort: Uddevalla
28
nov

Kultur i Väst styrelsemöte

Plats: Rosenlundsbasaren, Rosenlundsgatan 4
Ort: Göteborg
28
nov

Regionstyrelsen

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
29
nov

Primärvårdsstyrelsen - Presidiet

Plats: Mötesplats Kungsöhjd
Ort: Göteborg
29
nov

Naturbruksstyrelse

Plats: Naturbruksskolan Uddetorp
Ort: Skara
29
nov

Nämndmöte Hälsan och Stressmedicin

Plats: Lilla Älven, Lilla Bommen 1
Ort: Göteborg
29
nov

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
29
nov

Tandvårdsstyrelsen

Plats: Kämpegatan 3
Ort: Göteborg
29
nov

Styrelsen för beställd primärvård - presidie

Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
30
nov

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus
Ort: Göteborg
30
nov

Nämndsammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Pulsen Kyrkängsgatan 8
Ort: Borås
30
nov

Sammanträde styrelsen för NU-sjukvården

Plats: Flygeln NÄL
Ort: Trollhättan
30
nov

Presidiemöte västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Kostern Lillhagsparken
Ort: Göteborg
30
nov

Kommittén för mänskliga rättigheter, sammanträde

Plats: Gullbergsvass Rälsen
Ort: Göteborg
30
nov

Nämndsammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Residenset Marieholm
Ort: Mariestad
30
nov

SÄS Styrelsemöte

Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås
01
dec

Miljönämnd

Plats: Sessionssalen, residenset
Ort: Vänersborg
01
dec

Politisk samverkan Skaraborg (PSS)

Plats: Gothia Science Park, Spegeln
Ort: Skövde
01
dec

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset
Ort: Göteborg
01
dec
01
dec

Fastighetsnämnden

Plats: anges senare
Ort:
05
dec

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Plats: Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
06
dec
06
dec

Ägarutskottet

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
06
dec

Personalutskottet

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg
Ort:
07
dec

Presidiemöte SÄS

Plats: Sjukhusledningen
Ort: Borås
07
dec

Folkhälsokommitté

Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:
07
dec

Kollektivtrafiknämnden

Plats: Hotell ELite Park Avenue, lokal Taube
Ort: Göteborg
08
dec

Presidiemöte styrelsen för Alingsås lasarett

Plats: Plan 6, Alingsås lasaertt
Ort: Alingsås
08
dec

Psykiatriberedningen

Plats: Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
08
dec

Regionutvecklingsnämnd

Plats: Meddelas senare
Ort: Göteborg
12
dec

Regionstyrelsen

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
12
dec
13
dec

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Aulan, Vintergatan 8
Ort: Uddevalla
13
dec

Revisorskollegiet

Plats: Regionens Hus
Ort: Vänersborg
14
dec

Kultur i Väst styrelsemöte

Plats: Carolus Rex, Rosenlundsgatan 4
Ort: Göteborg
14
dec

Styrelsen för Alingsås lasarett

Plats: Utsikten, Plan 6, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
14
dec

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
15
dec

Styrelsen för beställd primärvård

Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
15
dec

Primärvårdsstyrelsen

Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
15
dec

Servicenämnden

Plats: Arken, Gullbergsvass
Ort: Göteborg
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37