Aktuellt

Notiser och pressmeddelanden om regional utveckling.

Aktuellt

Europeiska kommissionen presenterar samråd inför EU:s nästa långtidsbudget
Så får du ditt barn att släppa skärmen
Att barnen idag spenderar allt mer tid framför skärmen är ett stort problem. Skolläkaren Åse Victorin ger sina tips för hur du som förälder får ditt barn att släppa skärmen.

Unik uppföljning av hur VGR lever upp till FN:s konventioner
Sverige har undertecknat sju av FNs kärnkonventioner för mänskliga rättigheter och varje kärnkonvention granskas ungefär var femte år av en utsedd internationell kommitté. Kommittén tittar då på hur medlemsländerna lever upp till överenskommelsen. Det finns totalt nio kärnkonventioner. Nu är VGR som region först i Sverige med att följa upp det egna arbetet.

Hälsosam kost kopplad till psykosocialt välmående hos barn
Barn som äter hälsosamt har – oavsett kroppsvikt – bättre självkänsla, mindre känslomässiga problem och är mer sällan utan kompisar eller mobbade.

Cyklandet bland barn och unga har minskat
Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på hälsa och barns självständiga mobilitet.

Samarbetsmöjligheter med europeiska regioner
Letar du efter europeiska samarbetspartners för ditt innovationsprojekt? Eller är du nyfiken på hur andra regioner positionerar sig jämfört med Västra Götalandsregionen för att öka takten på sin utveckling? Läs kartläggningen Samarbetsmöjligheter med europeiska regioner som nyligen publicerades av Brysselkontoret.

Slutrapport Sverigeförhandlingen
Vid en presskonferens idag överlämnade Sverigeförhandlingen sin slutrapport till infrastrukturminister Tomas Eneroth. I samband med detta överlämnades också de avtal som förhandlingen slutit med 20 kommuner och 6 regioner om förbättrad kollektivtrafik i våra storstäder, höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö samt 285 400 nya bostäder.

Byggstart Sverige 2 februari 2018
Den 2 februari bjuder Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Jönköpings län och Region Östergötland tillsammans med kommuner och intresseorganisationer in till den andra nationella konferensen – Byggstart Sverige - om Sveriges nya stambanor och vilken betydelse dessa kan få för Sveriges invånare och företag.

Nätvandring - ett sätt att stötta och stärka personer via nätet
Nätvandring är att möta människor på nätet, ett omsorgsarbete. Att se, stötta och stärka personer där de befinner sig - på nätet. Det vi talar om här är att stötta personer som vi inte redan har en relation till.

Webbutbildning om EU-politik och finansieringsmöjligheter
För den som vill få bättre koll på EU-politik och möjligheter till finansiering från EU, erbjuder nu Regionkommittén en onlinekurs med fokus på möjligheter för regioner och städer inom EU:s finansieringsprogram och policy.

Information från VGR om Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019
Så här söks medel från Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019 där det krävs stark förankring i regionala strategier.

Kostnadsfri grundläggande utbildning inom suicidprevention
Nu släpps SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård fritt.

VGR säger ja till höghastighetsjärnväg
Regionstyrelsen säger ja till en överenskommelse med Sverigeförhandlingen att stödja en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm där tågen går i 320 kilometer i timmen. En förutsättning är dock att finansieringsfrågan blir löst tills det är dags att börja bygga.

Västra Götalandsregionen en av undertecknarna av öppet brev till Juncker
I förra veckan överlämnade CPMR (Conference of Peripheral Mariime Regions) ett öppet brev till Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om deras syn på den framtida sammanhållningspolitiken. Västra Götalandsregionen var en av 55 regioner som stod bakom brevet.

Buller runt stationsmiljöer ska minskas
Miljön kring järnvägar är ofta bullrig, samtidigt som det finns en önskan att göra det möjligt för fler att bo nära järnvägsstationer. Därför delfinansierar Västra Götalandsregionen ett projekt som ska bidra till goda ljudmiljöer i stationssamhällen.

Tre miljoner till hållbart resande på landsbygden
Kollektivtrafiknämnden vill utveckla sätt att resa hållbart på landsbygden. Därför avsätter nämnden tre miljoner kronor till en projektplattform, som ska drivas av forskningsinstitutet RISE Viktoria. De projekt och idéer som utvecklas där kommer kommuner och andra aktörer på landsbygden att kunna använda sig av för att utveckla ett hållbart resande.

OECD behandlar rapporten Territorial Review Megaregion Western Scandinavia
Den 6 december möttes det internationella samarbetsorganet OECD:s Working Party on Urban Policy i Paris för att behandla förslaget till rapporten Territorial Review av Megaregion Western Scandinavia. Med på mötet var 10 representanter från de deltagande regionerna och kommunerna i Norge och Sverige.

Kulturnämnden beviljar Utvecklingsprojekt
Kulturnämnden har nu tagit beslut i höstens ansökningsomgång av Utvecklingsprojekt. Totalt tilldelades 54 projekt en summa på 9 615 000 kronor.

145 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer
Boverket har beviljat drygt 145 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Totalt 22 miljoner kronor går till kommuner i Västra Götaland, exempelvis Skövde, Bollebygd, Uddevalla, Bergsjön och Biskopsgården.

Stor potential i ny järnväg Oslo-Göteborg
Arbetspendlingen mellan Sverige och Norge är den största i hela Norden med över 60 000 pendlare. Och på E 6:an färdas varje dygn 2500 norska lastbilar. Den 28 november arrangerade Göteborg-Oslo samarbetet konferens i Stockholm om gränsöverskridande järnvägssatsningar för framtidens infrastruktur. Samtliga närvarande var överens om att det är hög tid att bygga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Göteborg.

Konsekvenser av Brexit för Västra Götaland
Vad händer i Västra Götaland om Storbritannien lämnar EU? En analys av Västra Götalandsregionens Brysselkontor visar att Västra Götalands ekonomi kan drabbas.

Skuggredaktion undersöker ungas medievanor
Under sju månader ska Borås tidning vara testmiljö för en redaktion bestående av unga vuxna som själva, men under handledning av Borås tidning, ska identifiera relevanta ämnen, vinklar, vilka som får komma till tals i artiklar samt vilka plattformar som används bäst för spridning av nyheter. Projektet finansieras av kulturnämnden och genomförs i samarbete med Medier och Demokrati på Lindholmen Science Park, Borås tidning, Södertörns högskola och RISE.

Hur möts stad och land? - Framtid Västra Götaland 2017
VGR har ambitionen att vara modell för hur man arbetar för både stad och land. Hur och om kan nå en hållbar regional utveckling för alla kommuner i Västra Götaland? På Framtid Västra Götaland den 5 december möts experter och debattörer som vågar utmana tanken eller inspirerar med nya arbetssätt och konkreta verktyg.

Film om folkhälsoarbetet i Skaraborg
Inför den årliga folkhälsokonferensen i Skaraborg har en film om folkhälsoarbetet tagits fram. Filmen visar vad som pågår i Skaraborg idag.

Fri entré på Göteborgs Naturhistoriska Museum
Göteborgs Naturhistoriska Museum får fri entré, det beslutade Västra Götalandsregionens kulturnämnd idag.

Trivselgerillan vinner Skaraborgs folkhälsopris
2017 års vinnare av Skaraborgs folkhälsopris går till Ungdomens Nykterhetsförbund Trivselgerillan.

FN:s hållbarhetsmål – så hänger det ihop med folkhälsoarbetet
Idag har Jonas Frykman, tidigare samordnare för folkhälsofrågor på SKL, som nu arbetar på den nationella Agenda 2030-delegationen på Regeringskansliet, pratat om FN:s hållbarhetsmål, det vill säga Agenda 2030. Jonas pratar om vikten att arbeta mot hållbarhetsmålen och framförallt hur vi kan koppla målen till vårt folkhälsoarbete.

Life changing year for MoRE fellow Dr. Petronella Kettunen
Västsvensk kritik i yttrande om ny nationell transportplan
Idag 28 november skickar Västra Götalandsregionen tillsammans med samtliga kommunalförbund i Västra Götaland ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter flygplats-Borås.

Gästateljéstipendiet på Madagaskar
Färgkonstnären Jeanette Schäring spenderade tre månader i Madagaskar efter att ha blivit beviljad en gästateljévistelse av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Sverigeförhandlingen - investering på 7 miljarder i infrastruktur för kollektivtrafik
Regionfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 21 november att gå in med 1,89 miljarder i finansieringen för att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg. Resten av finansieringen på totalt sju miljarder kommer från stat och kommun.

Sverigeförhandlingen - investering på 7 miljarder i infrastruktur för kollektivtrafik
Regionfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 21 november att gå in med 1,89 miljarder i finansieringen för att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg. Resten av finansieringen på totalt sju miljarder kommer från stat och kommun.

Appen ”MatGlad” vinner folkhälsopris – en riktig ap(p)titretare!
Folkhälsokommitténs motivering lyder: Vad är det som skapar nyfikenhet, ger inspiration och samtidigt ökar kunskapen om mat och hälsa? Jo, det gör apparna ”MatGlad” och MatGlad – helt enkelt”. De ger råd och praktiska tips, matlust och matglädje både för de som kan läsa lätt svenska och de som använder film och tal istället. Att kunna laga och äta god mat tillsammans är livskvalitet!

Så bra går Västra Götaland - Konjunkturbarometer hösten 2017
Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast.

Så kan skolan och kulturlivet bli mer angelägna för unga killar – innovationslabb på årets Kvalitetsmässa
Under årets Kvalitetsmässa arrangerades ett innovationslabb där vi diskuterade frågan hur skolan och kulturlivet kan få en större betydelse för unga killar.

Dags att ansöka om gästateljéer och stipendier
Nu är det hög tid att skicka in din ansökan om gästateljévistelse eller stipendier. Sista ansökningsdagen är 15 december 2017.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Idag släppte Socialstyrelsen en remissversion av Nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Särskilt viktigt att lyfta i riktlinjerna är hur barn och ungdomars tobaks- och alkoholbruk ska förebyggas.

Inbjudan - konsten, pengarna och villkoren
Är du kulturutövare eller arbetar inom en organisation som jobbar med kultur? Välkommen på seminarium om skapandets villkor, kulturskaparnas plånböcker samt stad och land. Seminariet arrangeras av Konstnärsnämnden och Västra Götalandsregionen.

Västra Götalands stora utvecklingskapital gör det möjligt att vara en region i framkant
Västra Götaland ligger i topp gällande det regionala utvecklingskapitalet. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från 2017. Utvecklingskapitalet gör det möjligt för regionen att utvecklas och skapa tillväxt.

Hållbarhet, tillverkning och formgivning på planetens villkor
I förlängningen behöver företagen tänka hållbarhet från början – redan när en möbel designas. På Tibro-företaget Offect, en av Västra Götalandsregionens samverkanspartners, tar man ansvar för hela tillverkningskedjan.

Katti Hoflin – ny kulturchef i Västra Götalandsregionen
Den 12 februari tillträder Katti Hoflin som Västra Götalandsregionens kulturchef. Hon lämnar då en chefstjänst som stadsbibliotekarie på Stadsbiblioteket i Stockholm.

Regeringen föreslår satsning på hållbara textilier – miljöministern besöker Borås
Västra Götalandsregionen är värd för miljöminister Karolina Skogs besök som äger rum på Textile Fashion Center i Borås 8 november. Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman är på plats för att presentera den starka innovationsmiljö som Västra Götaland och Borås har att erbjuda för framtidens hållbara textil- och modebransch.

Reportage: Cellink vill bli världsledande inom bioprinting
Välkommen till Digikult 2017!
Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Idén är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi inspireras av?

SKL Öppna jämförelser miljö 2017
VGR är drivande inom området produkter och avfall och når goda resultat i miljöarbetet genom upphandling. Det framgår av Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser som ger en bild av miljöarbetet i alla Sveriges landsting och regioner.

Lyckad upptakt för Klimat 2030
Upptakten för Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om- samlade 350 engagerade aktörer på Konserthuset i Göteborg. Det blev en inspirerande dag om hur mycket som faktiskt redan görs och som många fler också kan göra för att snabba på klimatomställningen.

Argentinas ambassadör på besök i Västra Götaland
Förra året tillträdde H.E. Mrs. Nélida Maria Contreras de Ecker som Argentinas ambassadör i Sverige efter att landet varit utan ambassadör i fem år. Som nytillträdd ambassadör, stationerad i Sverige, vill hon bekanta sig och skapa kontakt med Sveriges regioner. Den 25 oktober besökte...

Bra möte med statsminister Stefan Löfven
Miljönämndens beslut om förstärkt detaljbudget 2018
Inte en höstbudget men väl ett beslut som tas på hösten! Miljönämnden beslutade på oktobersammanträdet om detaljbudget för 2018 som förstärks med 10 miljoner kronor. De ska gå till särskilda satsningar på bland annat miljöaspekterna för inköp av bygg-, inredning och textilprodukter, och till Göteborgs botaniska trädgård och Västkuststiftelsen.

Västra Götalandsregionen välkomnar statsminister Löfven med ministrar till Trollhättan

Pressmeddelanden

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2017-12-08 16:25