Aktuellt

Nyheter och pressmeddelanden om regional utveckling.

Aktuellt

Integrationsforum 31 maj 2017
Den 31 maj är du som politiker, tjänsteman eller på annat sätt verksam inom mottagande och etablering av nyanlända välkommen till en dag om integration och nyanländas etablering.

Fortsatt 100% biogas i VGR:s egna gasfordon
Västra Götalandsregionens miljönämnd har beslutat om fortsatt finansiering av merkostnaden för inköp av 100 % biogas till VGR:s egna fordon under 2017.

Ny satsning på maten i Klimatväxling 2017
Prognosen för 2017 visar på sju miljoner kronor till klimatåtgärder – alla enligt målen i Västra Götalandsregionens egen miljöplan - från klimatväxlingen inom Västra Götalandsregionen. Nytt för året är insatser för att minska klimatpåverkan från den mat som serveras inom VGR:s verksamheter.

VGR söker ny miljöchef
Västra Götalandsregionen söker dig som vill vara med och bidra till en hållbar utveckling i Västra Götaland. Vi söker ny chef till miljöavdelningen eftersom nuvarande chef Helena L Nilsson lämnar uppdraget för att ta över som regionutvecklingsdirektör. OBS! Ansökningstiden förlängd till 18 april.

Biobaserad odlingsduk utvecklas av Wargön Innovation
Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. Nu utvecklar Wargön Innovation en nedbrytningsbar duk som dessutom kan impregneras på olika sätt, bättre både för miljön och odlarna.

Naturbetesmarker är värda att bevaras
Fyrtio procent av nötköttskonsumenterna är villiga att betala tjugo procent mer för nötkött från djur som gått på naturbete. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört med stöd av Västra Götalandsregionen.

Fortsatt satsning i Skara för lantbruksnäringen
Västra Götalandsregionen och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har träffat en ny sexårig avsiktsförklaring om en gemensam satsning på forskning och utveckling i Skara.

Satsningar på Västra Götaland i regeringens fortsatta infrastrukturplanering
Idag kom direktivet om åtgärdsplanering från regeringen till Trafikverket. Direktivet är nästa steg i regeringens infrastrukturplanering, och ligger till grund för nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 som väntas beslutas under våren 2018.

Kluster för förpackningar samlar kompetens och utveckling
Västra Götalandsregionen har beviljat ett projekt med mål att öka innovationskraften inom förpackningsområdet. Det sker genom Packbridge, ett internationell förpackningskluster som förenar alla intressenter i och runt hela förpackningsindustrin.

Biobaserad odlingsduk utvecklas av Wargön Innovation
Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. Nu utvecklar Wargön Innovation en nedbrytningsbar duk som dessutom kan impregneras på olika sätt , bättre både för miljön och odlarna.

Publicerad: 2017-04-04 14:44