Aktuellt

Nyheter och pressmeddelanden om regional utveckling.

Aktuellt

Snabbspår för nyanlända forskare
Nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning ska få stöd för att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Göteborgs universitet håller i projektet men bakom ansökan står alla fem lärosäten i Västra Götaland, länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionens seminarier Almedalsveckan 2017
Så tycker VGR om förslaget till åtgärdsprogram
I sitt yttrande över länsstyrelsens remiss ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020”, anser Västra Götalandsregionen att länsstyrelsen mycket tydligare ska signalera vikten av måluppfyllelse för de regionala miljömålen.

Miljöavdelningen söker miljöstrateg
Vi söker dig som vill bli en i teamet på miljöavdelningen. Du ska ansvara för att utveckla och driva det strategiska arbetet med en giftfri miljö inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter.

Möte på hög nivå om kompetensförsörjning
En delegation med fyra statssekreterare från fyra av regeringens departement träffade Västra Götalandsregionen och Region Östergötland 19 juni i Linköping för ett samtal om framgångsrikt regionalt arbete med kompetensförsörjning.

Debatt: Nu kraftsamlar vi för klimatet
Nu intensifierar vi arbetet med att bli en fossiloberoende region. Det finns många fördelar med att gå före i omställningen, skriver en rad aktörer inom Västsveriges näringsliv, akademi, länsstyrelse, kommuner och Västra Götalandsregionen.

Idéinsamling för bättre bröstcancervård
Nu har idéinsamlingen öppnat. Projektet Crowd Ideas vill att alla ska kunna vara med och bidra med förslag till bättre bröstcancervård och tillvaro för patienter och anhöriga som drabbas.

Vindkraft - goda förutsättningar men stora utmaningar
Det finns många tillstånd för nya vindkraftverk och tekniken blir allt effektivare och billigare, vilket talar för en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Det konstateras i en ny marknadsanalys från Noden för näringsliv och affärsutveckling inom Nätverket för vindbruk hos Energimyndigheten.

Senaste Drivkraft Miljö finns nu ute
Regional solsatsning växlar upp. Hög betalningsvilja för naturbeteskött och fortsatt västsvensk satsning på biogas. Läs om vårt arbete för miljödriven regional utveckling i Drivkraft Miljö

VGR gjorde frivilligt åtagande på Ocean Conference i New York
På den stora havskonferensen ”Ocean Conference”, som just nu pågår i FN-högkvarteret i New York, presenterade Västra Götalandsregionen (VGR) sitt handlingsprogram för ”Hållbara maritima näringar” som ett ”voluntary commitment” (frivilligt åtagande) till hållbarhetsmål 14 om havet. Det var Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, som presenterade detta på VGR:s sidoevenemang i onsdags med inbjudna gäster.

Invigning av Welcome Center i Götene
Den 1 juni, invigdes Welcome Center i Götene med pompa och ståt. Invigningstalare var Ulf Eriksson 1:e v ordf i regionutvecklingsnämnden och Åsa Karlsson, kommunalråd i Götene. Därefter knöts band för att symbolisera vikten av mötet mellan människor.
Senast uppdaterad: 2017-06-27 08:46