Aktuellt

Nyheter och pressmeddelanden om regional utveckling.

Aktuellt

Nu lanseras Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om
Klimat 2030 kickstartar med hållbara jeans, REKO-ringar och höga trähus på lanseringskonferensen den 26 oktober i Göteborg. Ett nytt västsvenskt klimatråd med representanter från flera samhällssektorer lanseras, det blir workshops och de senaste hållbarhetstrenderna presenteras.

Kraftsamlar för fullföljda studier – Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion
I september tog folkhälsokommittén beslut om att föreslå regeringen att låta Västra Götaland bli pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Idag tog regionstyrelsen samma beslut. Regionstyrelsen beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.

Smarta bandage med fingertoppskänsla för rätt tryck
Ny presentation av kultur i siffror
Händelserikt under European Week of Regions and Cities
European Week of Regions and Cities är över för det här året. För Västra Götalandsregionen har veckan inneburit många bra möten där vi har inspirerats av andra regioner men också fått chansen att lyfta våra framgångar inom bland annat biogasutveckling och transportlösningar.

Kommissionens sjunde rapport om sammanhållningspolitiken
Var tredje år tar europeiska kommissionen pulsen på EU:s 276 regioner för att se hur den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen går och nu har den sjunde rapporten om sammanhållningspolitiken släppts. Rapporten visar på framsteg, men även problemområden, samt blickar framåt mot utmaningarna efter 2020.

Tio skribenter får Essästöd av Västra Götalandsregionen
Fullsatt Biogas Väst-konferens
Konferensen Biogas för framtiden – regional utveckling och cirkulär ekonomi i dag och i morgon, blev fullsatt långt före sista anmälningsdatum. Konferensen, som även visades live via länk, bjöd på internationella utblickar, kommunikationsutmaningar kring biogas, tunga inspel från fordonsindustrin och lyckade exempel från regionens alla hörn.

Ny statistikrapport – så många elever fullföljer sina studier
VGR antar i nationella Tjänstebilsutmaningen
Västra Götalandsregionen är en av fyrtio undertecknare av den nya Tjänstebilsutmaningen som Fossilfritt Sverige lanserade 5 oktober i Vänersborg.

Västsvensk kraftsamling för delaktighet i EU
Lokalproducerat i Väst söker ny VD
Lokalproducerat i Väst söker dig med stort intresse för lokalproducerad mat och entreprenörskap som vill stödja en positiv utveckling av livsmedelsbranschen i Västra Götaland.

Balansera mera
Nu är det dags för den nationella kampanjen Balansera mera som genomförs vecka 40, den 2-8 oktober.

Fortbildningsinsatser på gång!
Ett av våra prioriterade uppdrag är att implementera metoderna Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och Youth Aware of Mental health (YAM) under 2017.

Future Skills visar framtidens arbetsmarknad för unga
På Future Skills på Gymnasiedagarna 10-12 oktober på Svenska Mässan i Göteborg visas var jobben finns i framtiden och vilka vägar det finns dit.

Future Skills visar framtidens arbetsmarknad för unga
På Future Skills på Gymnasiedagarna 10-12 oktober på Svenska Mässan i Göteborg visas var jobben finns i framtiden och vilka vägar det finns dit.

Schyssta kompisar
Schyssta kompisar för unga som upplever ensamhet

Informationsmöte 20 oktober om Informationssäkerhetsprogram 2020
Västra Götalandsregionen fortsätter driva på för snar utbyggnad Göteborg-Borås
Safer Society Groups teknik stoppar barnpornografi på nätet
EU:s framtida finanser - långtidsbudgeten efter 2020
Den 25 september arrangerade Europeiska kommissionen en högnivåkonferens för att diskutera EU:s nästa långtidsbudget. Diskussionerna fokuserade kring hur nästa EU-budget bör utformas för att kunna möta de utmaningar unionen står inför.

Fokus på regionerna under European Week of Regions and Cities
Den 9-12 oktober arrangeras European Week of Regions and Cities för att belysa regionernas betydelse för utveckling och sammanhållning inom EU. Västra Götalandsregionen bjuder under veckan in till en frukostdebatt med västsvenska europaparlamentariker.

Filmpolitiskt toppmöte i Västra Götaland 2018
Västra Götalandsregionen är med i höstens utgåva av Panorama Magazine
Flera givande möten med kommissionärer för Magnus Berntsson i Bryssel
Den 26-27 september har Magnus Berntsson, regionfullmäktiges ordförande, besökt Bryssel i sin roll som ordförande för Assembly of the European Regions (AER). Berntsson träffade bland annat två EU-kommissionärer och Regionkommitténs ordförande för att samtala om den framtida sammanhållningspolitiken.

Priserna i kollektivtrafiken höjs med i snitt 2,5 procent under 2018
Under kollektivtrafiknämndens möte den 26 september beslutades att prisjusteringen för 2018 bör ligga på i genomsnitt 2,5 procent.

Över 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik kan slås samman till tre
Under hösten kommer Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd att samråda med kommunerna om nämndens förslag till ny zonindelning för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Förslaget är att minska dagens över 70 zoner till tre, och på det sättet förenkla för resenärerna.

Passivhuscentrum Västra Götaland avvecklas
Efter tio års arbete för energieffektivt byggande i Sverige väljer Alingsås kommun att lämna över stafettpinnen. För Västra Götalandsregionen som stöttat kompetenscentrumet från start, är hållbart byggande ett fortsatt prioriterat område.

Samtal Europa – ”Kultursamarbetet blir det man gör det till”
Under hösten kommer EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte. De ska bland annat diskutera en socialt hållbar utveckling i Europa och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Tillsammans med Mikael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU, och Annika Strömberg, stf. chef på koncernavdelning kultur (VGR), diskuterade vi på dagens Samtal Europa vilken roll kulturen har kopplat till dessa frågor.

Tores IT-engagemang för Västra Götaland gav branschpris
Tore Johnsson, samordnare för digitala agendan i Västra Götaland, och regionutvecklare på Västra Götalandsregionen har fått priset Årets GREAT initiativ 2017.

Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion för fullföljda studier
Folkhälsokommittén vill att Västra Götaland blir pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Kommittén beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier . Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.

Infodagar 2017
Horisont 2020 är EU:s program för forskning och innovation. Inför arbetsprogrammet 2018-2020 arrangeras informationsdagar för att sprida kunskap om vilka projekt det är som kan söka pengar och för att hjälpa aktörer att hitta nya samarbetspartners.

Folkhälsochefen: "Fullföljda studier - en förutsättning för folkhälsan"
Beslut om ny kraftsamling för klimatet
Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län idag.

Sommarcyklister blir vintercyklister för tredje året i följd!
Projektet ”Vintercyklist” har fått fler att cykla även vintertid. Denna vinter fortsätter succén med att göra sommarcyklister till vintercyklister.

European Mobility Week
Att dela tar dig längre! Den här veckan, 16-22 september, arrangeras European Mobility Week som är ett initiativ för att inspirera till nya transportsätt. Årets tema är ren, delad och uppkopplad rörlighet, och syftar till att belysa möjligheten att dela bil, eller till och med cykel, med andra.

Kulturpriset 2017
Handlarrundan i Hedekas håller Sörbygden levande
Uppåt! Framåt! – är högt och snabbt enda svaret på hållbarhet?
Urbaniseringen innebär ett allt större intresse för städer och förtätning där det ofta representeras med höga hus och snabba förbindelser. Med regionala perspektiv på förtätning kan fler sätt att förstå både orsaker och möjligheter lyftas fram. Hållbara regioner med täthet mellan bostäder, arbetsplatser och rekreation handlar om inte enbart om förtätade platser med brist på dagsljus eller förskolegårdar placerade på de höga husens tak. Hur planeras och formas hållbara samhällen som hänger samman, oavsett om det är i storstadens centrum eller perifera samhällen?

VGR i nationellt nätverk för bioekonomi
Med siktet inställt på ett fossilfritt Sverige samlas nu 11 av Sveriges regioner i ett bioekonomiskt nätverk. Syftet med samverkan är att bioekonomisektorn i Sveriges regioner ska växa sig ännu starkare.

State of the Union
Igår, den 13 september, höll kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt State of the Union-tal och framhöll att ”the wind is back in Europe’s sails”. Ekonomin är på uppgång och EU ska ta chansen att skapa en mer sammanhållen, starkare och mer demokratisk union.

Årets cykelseminarium i Vårgårda - tema besöksnäring
Välkomna till 2017 års regionala cykelseminarium i Vårgårda. Årets tema är cykel och besöksnäring. Hur kan vi utveckla cykelturismen?

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om
Klimat 2030 är namnet på en kraftsamling för att nå vårt ambitiösa regionala klimatmål. Västra Götaland pekar nu ut vad som ska prioriteras och vilket arbete som krävs för att nå dit. I klimatarbetet gör Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland armkrok.

Nätverket Regions for Health deltar aktivt i WHO:s årsmöte
Storsatsning på elfordon – nytt labb till Göteborg
Regeringen har meddelat att ett elektromobilitetslabb med fokus på utveckling och test av ny teknik för elektrifiering av fordon ska etableras.

Webbinarium om jämlik hälsa 14 september
Nationella konferensen i suicidprevention
Den 12 – 13 september genomfördes den 11:e nationella konferensen om suicidprevention.

Utbildningar i suicidpreventiva metoder på gång
Ett prioriterat område i vårt suicidpreventiva arbete är utveckling av metoder med fokus på skolan och personer som är 65 år och äldre.

Göteborg-Borås ryker i Trafikverkets förslag till nationell transportplan
Det har länge funnits en oro för att byggstart av ny stambana på den viktiga sträckan Göteborg-Borås inte skulle finnas med i Trafikverkets förslag. Idag bekräftades att oron varit befogad.

Anmäl dig till det Västsvenska EU-handslaget

Pressmeddelanden

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37