Framtid Västra Götaland

Västra Götaland är en region med en varierad geografi och demografi – storstad, tätort, landsort och skärgård. Hur skapar vi en regional utveckling där platsers unika förutsättningar tas tillvara?

 Den största tillväxten sker i våra städer och storstadsnära områden. På vilket sätt kan landsbygden ta del av utvecklingen i storstäderna och vice versa? Vad krävs för att nå en hållbar landsbygdsutveckling?

Framtid Västra Götaland är en träffpunkt för beslutsfattare inom kommun, region och stat, näringsliv och civilsamhälle som vill verka för ett samspel mellan storstad, landsbygd, skärgård och mellanland.  

Boka datumet redan nu och kom och ta del av goda exempel och inspirerande föreläsningar, delta i framåtblickande temaworkshops och nätverka med andra som arbetar med frågorna!

Mer information och program kommer inom kort!

Tid: 5 december kl. 9.00-17.00
Plats: Gothia Towers, Göteborg

Vad är Framtid Västra Götaland?

Framtid Västra Götaland är ett initiativ inom ramen för Västra Götalands 2020-strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

Syftet är att erbjuda kommunala, regionala och nationella aktörer en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Varje år tas ett nytt aktuellt tema upp.

Konferens för samverkan

Konferenserna bidrar till ökad samverkan – i gamla och nya konstellationer, mellan kommunala, regionala och nationella beslutsfattare, lärosäten, företag och civilsamhälle.

Målet är att visa på och skapa, regional handlingskraft och konkreta initiativ i samverkan.

Framtid Västra Götaland är en del av genomförandet av Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi.

Hur tar vi vara på kompetensen hos personer med utländsk bakgrund?

Den 11 november 2016 kom 370 personer till en fullbokad konferens om kompetensförsörjning och integration. Konferensen handlade om företags och organisationers behov av kompetens och arbetskraft.

Konferens Kompetensförsörjning och integration

Lisa Lundin

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-09-13 13:02