Framtidens kompetensförsörjning - en svår och viktig utmaning

På seminariet berättar Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Västsvenska Handelskammaren och Yrkeshögskolan om hur de arbetar för att möta dagens och framtida utmaningar på arbetsmarknaden och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Under seminariet kommer du bland annat få veta vad Högskolan i Borås betytt för regional tillväxt och utveckling, kompetensförsörjning och den lokala arbetsmarknadens attraktionskraft. Seminariet innehåller också ett panelsamtal med flera spännande deltagare.

Medverkande:

Lisa Belfrage Västra Götalandsregionen

Åsa Vikner, Västsvenska Handelskammaren

David Rundberg, Västra Götalandsregionen

Simon Falck, Kungliga Tekniska högskolan/Tyréns AB

Lena Lindhé, Högskolan Väst

Margareta Landh, Myndigheten för yrkeshögskolan

I panelsamtalet medverkar Jörgen Tholin från Högskolan i Borås, Åsa Vikner från Västsvenska Handelskammaren, Lena Lindhé, Högskolan Väst och Margareta Landh från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Återkoppling från workshopen om kompetensförsörjning

Moderator: Lisa Belfrage, regionutvecklare Västra Götalandsregionen

 

 

Senast uppdaterad: 2017-12-20 16:56