Kontakt

Kontaktuppgifter till oss som arbetar med regional utveckling och samverkan i Västra Götalandsregionen.

Fredrik Adolfsson

Regionutvecklingsdirektör
Telefonnummer
E-post

Helena Nilsson

Stf regionutvecklingsdirektör, Avdelningschef miljö
Telefonnummer
E-post

Maria Bohlin

Enhetschef kommunikation Koncernkontoret
Telefonnummer
E-post

Ulrika Bokeberg

Avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur
Telefonnummer
E-post

Anders Carlberg

Avdelningschef FoUU
Telefonnummer
E-post

Mats Granér

Enhetschef samhällsanalys
Telefonnummer
E-post

Susanne Hammarström

Tf enhetschef externa relationer
Telefonnummer
E-post

Elisabeth Johansson

Avdelningschef folkhälsa
Telefonnummer
E-post

Agneta Mårdsjö

Avdelningschef näringsliv
Telefonnummer
E-post

Viveca Reimers

Avdelningschef mänskliga rättigheter
Telefonnummer
E-post

Staffan Rydén

Kulturchef
Telefonnummer
E-post

Kontaktuppgifter till avdelningar och enheter


Publicerad: 2017-03-30 16:39