Mötesplatser och evenemang

Västra Götalandsregionen skapar mötesplatser och arrangerar evenemang för utbyte av idéer, tankar och kunskap om hållbar regional utveckling.

Vi deltar också tillsammans med andra aktörer på olika arenor och mötesplatser för utbyte av idéer och tankar om regional utveckling. Det kan handla om både workshops och seminarier, men vi arrangerar också ett antal återkommande större evenemang, själva och i samverkan med andra partners. Ett urval av dessa ser du här nedan. 

Senast uppdaterad: 2017-06-29 13:38