Social ekonomi

Den sociala ekonomin består av aktiviteter för allmän- eller medlemsnytta i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar som är fristående från den offentlig sektorn. Den sociala ekonomin är genom sin demokratiska grund, identitet och sammanhållning viktig för lokal och regional utveckling.

Program Social ekonomi i Västra Götaland 2012-2015

Ett reviderat program för social ekonomi kommer att antas under 2017.

Mål

Programmets övergripande mål är att  främja den sociala ekonomin och dess aktörer och stärka den sociala ekonomins roll för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. 

Insatsområden

  1. Social innovation och socialt entreprenörskap
  2. Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling
  3. Sociala ekonomins förutsättningar
  4. Forskning och utveckling
  5. Nätverk och samverkan
  6. Nationellt och internationellt arbete

För särskilda insatser inom socialt entreprenörskap se www.vgregion.se/socialtentreprenorskap

Läs mer om social ekonomi i Västra Götaland (broschyr)

Sociala ekonomins råd (SER)

I Sociala ekonomins råd (SER) sitter både politiska representanter från regionutvecklingsnämnden och representanter från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi (Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad). SER träffas ca fyra gånger per år och varje möte utgår från ett specifikt tema. 

Har du en projektidé inom social ekonomi har du möjlighet att söka medel. Ansökningar för större samverkansprojekt med fler aktörer och/eller strukturpåverkande projekt tas emot löpande. Projektansökan görs till regionutvecklingsnämnden, i dialog med programansvarig.

Ansökningsblankett för projekt

För att stimulera initiativ även till mindre projektidéer hålls ibland projektutlysning inom ”Socialt entreprenörskap”. Projektutlysningarna ger mindre organisationer möjlighet att driva utvecklingsarbete och samtidigt bidra till hållbar tillväxt och förverkliga idéer för ökad sysselsättning, nya arbetsformer, ökad samverkan och högre livskvalitet. Ingen utlysning pågår för närvarande. 

Läs mer om socialt entreprenörskap

Hanna Nyroos

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-12-01 12:31