Program för hållbar utveckling

Foto: Jan Pietruszka/Depositphotos.com
Foto: Jan Pietruszka/Depositphotos.com

Västra Götalandsregionen vill skynda på en ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland.

Programmen omfattar utvecklingsinsatser som bygger på samverkan för att lösa aktuella samhällsutmaningar och som på så sätt skapar möjlighet för hållbar regional utveckling.

Genom programmen finns en budget som kan sökas av projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i VG2020.  

Målgrupper

Målgrupper för programmen är akademi, institut, företag, offentliga parter och andra organisationer som samverkar och bidrar till att nå målen för programmen.


Publicerad: 2017-04-10 13:44