Blanketter för projektstöd

VGR/Martina Koch

Har du ett projekt, en verksamhet eller en projektidé som kan bidra till ökad hållbar tillväxt i Västra Götaland? Västra Götalandsregionen kan bevilja projektmedel till projekt som främjar hållbar utveckling i Västra Götaland och som ligger i linje med Västra Götaland 2020. För olika styrkeområden gäller program för hållbar utveckling 2017-2020.

Västra Götalandregionens projektstöd har olika blanketter beroende på vilken nämnd som beviljar stöden. Kontakta en handläggare innan du fyller i och skickar in en ansökan. Enskilda stöd kan ha särskilda blanketter.

Blanketter för verksamhetsbidrag

Här finns blanketter för rekvirering för de verksamheter som beviljats verksamhetsbidrag.

Senast uppdaterad: 2017-12-01 14:12