Verksamhetsområden

Västra Götalandsregionen verkar för att regionens attraktivitet och konkurrenskraft ska öka. Genom att tillvarata möjligheterna i aktuella samhällsutmaningar skapar vi en hållbar regional utveckling. Här kan du läsa mer om insatserna inom viktiga verksamhetsområden för utvecklingen i Västra Götaland.


Publicerad: 2017-03-29 11:15