Digitalisering och bredband

Invånare, näringsliv och offentlig verksamhet ställer krav på bredbandsutbyggnad. Tjänster och användningsområden inom IT utvecklas ständigt. Ny digital teknik leder till spännande innovationer, kreativitet och effektivisering.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36