Bredband i Västra Götaland

Alla hushåll i Västra Götaland har möjlighet att få bredband med en hastighet av 100 Mbit per sekund i båda riktningarna. Det är ett av målen i Västra Götalandsregionens nya bredbandsstrategi.

Varför bredband?

Bra IT-infrastruktur ger olika nytta för olika målgrupper:

Invånare: 

 • att göra regionen attraktiv för invånare och verksamheter
 • att erbjuda moderna tjänster i hemmet som TV, underhållning, distansutbildning och samhällstjänster

 • att möjliggöra hållbar utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten

 • att ge de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna

 • att ge förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård

 • att ha god kommunikationsmöjlighet med mobilt bredband under kollektivtrafikresor

Näringsliv: 

 • att skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag

 • att ge möjlighet för nyföretagsetablering av moderna företag i alla delar av länet, även på landsbygden

 • att företag överallt har lika stora möjligheter att leverera tjänster mot hela världen

 Offentlig verksamhet: 

 • att ge förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamhetssystem

 • att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas

 • att kunna ge lika bra offentlig service på landsbygd som i tätort

 • att ge möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö

Turister/besökare:

 • att erbjuda uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna

En bra IT-infrastruktur är också en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. 

Stöd för bredbandsutbyggnad till kommuner och fiberföreningar

I vissa områden är det kommersiella intresset svagt och där krävs det även finansiellt stöd för att nå målen. Det finns olika stödmöjligheter för bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd.

Kommuner, fiberföreningar och företag läs mer och ansök om de olika stöd som finns för utbyggad bredband

Eric Åkerlund

Regional bredbandskoordinator
Telefonnummer
E-post

Tore Johnsson

Regional samordnare digital agenda
Telefonnummer
E-post