Aktuellt och nyheter

Nyheter och aktuellt om bredbandsutveckling i Västra Götaland.

Nyheter och aktuellt

Västra Götalandsregionen har lämnat ett remissvar på PTS förslag om marknadsavgränsningar på marknaderna 3a och 3b.

Hur har landsbygden påverkats av fiberutbyggnaden?

Information från UBit-gruppen om vad som har hänt hittills under året på bredbandsfronten i Västra Götalands län. Juni 2017.

Information från UBit-gruppen om vad som har hänt på bredbandsfronten i Västra Götalands län. December 2016.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30