Informationsmöten

Presentationer från informationsmöten om bredbandsutveckling i Västra Götaland

Under  de senaste åren har det hållits ett antal informationsmöten runt om i Västra Götaland om hur det går till att bilda fiberförening och dra ut optisk fiber för bredband. Ambitionen är att fortsätta arrangera möten med jämna mellanrum och i takt med att regler ändras eller nya förutsättningar gör det aktuellt att sprida ny information.

Syftet med mötena är att: 

  • Ge information om vad tillgången till bredband kan innebära för möjligheterna till lokal utveckling

  • Beskriva vad en fiberförening är och vad man kan åstadkomma

  • Dela erfarenheter och kunskap om arbete i en fiberförening

  • Ge exempel på fiberföreningsarbeten som genomförts

  • Ge information om stödmöjligheter

  • Informera om upphandlingsprocessen för fiberföreningar

  • Visa länkar till nyttig information för fiberföreningar i olika projektstadier

  • Ge exempel på vilka tjänster kan man få när nätet är i drift

  • Visa vilka affärsmöjligheter till externa intäkter man har som fiberförening 

Presentationer 

Här kommer presentationer att publiceras efter hand: 

Delregionala informationsmöten

Mellerud 21/2, Skövde 28/2 och Borås 1/3 2017 (alla presentationer var inte med vid alla möten):

Regelverket för stöd till fiberföreningar, Länsstyrelsen Monica Ek-Remmerth (pdf)

Upphandlingsmallar och Kommersiella möjligheter, VGR Eric Åkerlund (pdf)

Att driva och förvalta en fiberförening, Coompanion Burim Berisha och Camilla Olsson (pdf)

Fibersamverkan och Hela Sverige Ska Leva (pdf)

Fibersamverkan försäkring (pdf)

Erfarenheter av att starta och driva en fiberförening, Resö fiber Martin Björkman (pdf)

Erfarenheter av att starta och driva en fiberförening, Väring Sydost fiberförening Ingela Eriksson (pdf)

Informationsmöte i Kinna 27/10 2016

Informationsmöte i Kinna 2016-10-27, VGR presentation (pdf)

Presentationer från delregionala möten

Skövde 2016-06-14, Göteborg 2016-06-28, Henån 2016-06-29 och Borås 2016-06-30 (alla presentationer var inte med vid alla möten): 

Digitalisering, nyttan med bredband, VGR (pdf)

Regelverket för stöd till fiberföreningar, Länsstyrelsen (pdf)

Upphandlingsmallar, VGR (pdf)

Kommersiella möjligheter (pdf)

Att driva och förvalta en fiberförening, Coompanion (pdf)

Information om Västfiber (pdf)

Information om Fibersamverkan mm (pdf)

Senast uppdaterad: 2017-10-23 10:36