PTS bredbandskartläggning

Post- och Telestyrelsens årliga bredbandskartläggning och läget i Västra Götaland 2016

Tillgång till 100 Mbit/s

Post och Telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för området elektronisk kommunikation i Sverige. PTS gör en bredbandskartläggning varje år. Kartläggningen för år 2016 visar att 73 procent av alla hushåll och 63 procent av alla företag i Sverige har tillgång till bredband om 100 Mbit/s.

För Västra Götaland har 72 procent av hushållen och 62 procent av företagen tillgång till 100 Mbit/s. Det regionala målet för år 2020 ligger sedan tidigare på 90 procent och dit är det nu två kommuner i Västra Götalands län som redan når när det gäller hushåll, Göteborg med 92 procent och Partille med 90 procent. Det nationella målet för 2020 ligger dock numera på 95 procent, dit är det en bit kvar. De kommuner som ligger närmast efter Göteborg och Partille är  Mölndal med 83 procent, Trollhättan 78 procent och Kungälv med 77 procent.

Endast en kommun ligger fortfarande under 20 procent och tre under 30 procent. Det är Mellerud med 19 procent, Orust med 26 procent och Gullspång med 29 procent. De största ökningarna i länet har Åmål med 22 procentenheter, Ale med 19 procentenheter samt Bollebygd och Tjörns kommuner med 17 procentenheter.

Går man ner till 30 Mbit/s är det många kommuner som når högt. Fem kommuner ligger till och med över 99 procent, Göteborg, Mölndal, Partille, Sotenäs och Öckerö. Ingen av kommunerna ligger under 99 procent för 10 Mbit/s.

Tillgång till fiber

Av alla hushåll i Sverige har 66 procent tillgång till fiber, i Västra Götaland är motsvarande siffra 62 procent. Tillgången till fiber totalt i VG-län har ökat från 23 procent år 2010, en ökning med 39 procentenheter. Kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Lidköping, Mölndal och Partille ligger över riksgenomsnittet. 

Om man istället tittar på hur stor andelen av hushållen som ligger i områden är fibernät har byggts ut, det vill säga om man räknar med även dem som har möjlighet att ansluta sig, men ännu inte har gjort det, så ligger totalsiffran för Sverige på 79 procent. Motsvarade siffra i Västra Götaland är 77 procent.

Fiberutbyggnad på landsbygden

Den största procentuella ökningen av tillgång till fiber har skett på landsbygden. I Sverige totalt har tillgången ökat från 5 till 22 procent mellan 2010 och 2016, motsvarande ökning i Västra Götalands län är från 5 till 32 procent. Västra Götalands län är därmed ännu bättre än riksgenomsnittet jämfört med tidigare år. Detta beror till stor del på fiberföreningarnas aktiviteter, men också på att flera kommuner har inlett mer eller mindre formella samarbeten med kommersiella fibernätsägare. Dels finns de nationella aktörerna Skanova (Telias nätbolag) och IP Only (ägs av riskkapitalbolaget EQT), men även flera kommunala stadsnät har intensifierat utbyggnaden på landsbygden.

Det finns fortfarande många fiberföreningar som är i full gång att bygga ut sina nät och detsamma gäller de kommersiella aktörerna. Det finns därmed gott hopp om att andelen hushåll på landsbygden som har tillgång till fiber kommer att öka snabbt ytterligare i några år.

Mobilt bredband

Den sista juni 2016 fanns det enligt undersökningen ”Svensk telekommarknad” totalt 14,5 miljoner aktiva mobilabonnemang på samtals- och datatjänster i Sverige, alltså betydligt fler än antalet invånare. Enligt bredbandskartläggningen finns det ingen kommun i Västra Götalands län som har mindre än 99 procents yttäckning med mobiltjänster som uppnår minst 10 Mbit/s. Men det är en uppgift som räknar ihop alla mobiloperatörers täckning, så den gäller inte för en enskild abonnent. Yttäckningen i länet för 4G med hastigheten 30 Mbit/s har ökat kraftigt de senaste åren och ligger nu på 28 procent, men det är också sammanräknat för alla operatörer. Det är också stor skillnad på olika telefonmodeller hur bra de är på att få kontakt med nätet och kvalitetsupplevelsen beror till stor del på om man befinner sig inomhus eller utomhus och om man håller telefonen mot huvudet eller inte. Även på mobilt bredband ligger Västra Götalands län därmed bra till, men de höga kapaciteterna på mobilt bredband finns ännu inte över länets yta.

Datakällor

Mått och mätkoncept

För att förstå siffrorna i tabellen är det bra att veta att något om mått och mätkoncept. Detta beskrivs här nedan. Materialet i bredbandskartläggningen bygger på svar som samtliga operatörer på den svenska marknaden rapporterat in till PTS under oktober 2016. Bredbandstillgång och mobiltäckning avseende hushållen baseras på att det finns personer folkbokförda på stadigvarande adress.  Vad gäller kartläggningen av mobiltäckning har man utgått ifrån användning utomhus, vid behov i kombination med en riktantenn. Därmed bör den mobila bredbandstäckningen ute hos hushållen i praktiken stämma ganska bra med vad kartläggningen visar. Kartläggningen av tillgång till fast bredband via mobilnäten baseras på samma uppgifter som har rapporterats in inom ramen för PTS ”Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät”. Tillgången vid mobil användning av bredband (så kallat mobilt bredband) kartläggs inte. Ett exempel på mobil användning av bredband är att surfa med en telefon när man åker buss. En förvirrande omständighet är att bredband via mobilnäten (givet att det finns täckning) kan användas både som fast bredband (t.ex. när du surfar hemifrån) och som mobilt bredband (t.ex. när man åker buss). I kartläggningen avses dock alltså endast användningen av fast bredband – oavsett om det gäller bredband via mobilnäten eller bredband via andra typer av tekniker. ”Faktisk tillgång” till bredband betyder att man kan beställa en internettjänst "på kort tid och utan särskilda kostnader".  Att installera en mobilantenn på taket anses här inte vara en särskild kostnad men att behöva betala 15-25.000 kr i anslutningsavgift för att få i fiber in till huset anses vara  en särskild kostnad. Med ”tillgång till bredband via fiber” menar man att fibern finns i huset (FTTH) eller i byggnaden (FTTB) vid flerfamiljshus. Fiber till trottoaren (FTTC) ingår dock inte.  100 Mbit/s definieras i bredbandskartläggningen som ett abonnemang som under förhållandevis gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet nedströms på 100 Mbit/s och i bråd timme minst 50 Mbit/s. Samma begrepp och halvering gäller även för 30 Mbit/s.  Hastigheten under gynnsamma omständigheter antas motsvara den snabbaste enskilda mätningen för accesstekniken enligt bredbandskollen. Hastigheten i bråd timma antas motsvara den genomsnittliga hastigheten för det snabbaste abonnemanget som erbjuds via accesstekniken enligt bredbandskollen. Hastigheterna bygger på statistik från www.bredbandskollen.se.  Drygt 40 000 mätningar görs per dygn i Bredbandskollen. 

De senaste två åren har PTS också redovisat hur många hushåll som ligger i områden som är utbyggda med fibernät, det definieras som att fiber finns framdraget inom 50 meter, det vill säga ofta fram till en villas tomtgräns.

Senast uppdaterad: 2017-10-25 08:51