Digital agenda Västra Götaland

Smart region Västra Götaland

Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Samordning av åtgärder på IT-området i Västra Götaland

Den digitala agendan, "Smart region Västra Götaland", finns i syfte att samordna åtgärder som behövs inom digitaliseringsområdet. Åtgärderna berör bland annat informationssäkerhet, bredband, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovationer inom digitalisering.

Digitala agendor finns både på nationell och på europeisk nivå. För Västra Götaland handlar agendan om hur det digitala innehållet kan samordnas på bästa sätt mellan olika aktörer i länet och med en målsättning om digitalisering i människans tjänst.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32