Digitalisering i människans tjänst - konferens 4 maj

Välkommen på ett fulladdat seminarium med temat ”digitalisering i människans tjänst”.

Under 4 timmar kommer ni att få intressant information från Sveriges Digitaliseringsförespråkare nr: 1, Darja Isaksson samt en tjänstemannarepresentant från Finans-/Näringsdepartement, regionala företrädare för VästKom, Högskolan och Västra Götalandsregionen.

Datum: 4 maj, 2017

Tid: 13:00-16:10 (lunch kl 12:00)

Plats: Elite Park, Kungsportsavenyen 36, Göteborg (karta/vägbeskrivning, google maps)

Program för eftermiddagen

12:00 Lunch i konferensvåningen en trappa upp

13:00 Digitaliseringsrådets samordnare hälsar välkommen. Tore Johnsson, VGR

13:05 Digitaliseringsutveckling nationellt och internationellt, Darja Isaksson, deltagare i statens innovationsråd.

13:50 Informationssäkerhetsprojekt för länet presenteras, Digitaliseringsrådet

14:30 Fika

14:50 Tjänsteman från Finansdepartementet eller Näringsdepartementet informerar om Statens nya digitaliseringsstrategi.

15:20 VästKom beskriver verksamheten och de uppdrag som genomförs, Karl Fors, Västkom

15:45 Västra Götalandsregionens eHälsaenhet beskriver de stora satsningar som görs inom många områden för framtidens vård. Patrik Mattsson, VGR.

16:10 Avslutning

Anmälan senast 21 april

Anmälan via denna länk, senast 21 april

Målgrupper

Seminariet är öppet endast för inbjuda.

Det riktar sig till...

Tjänstemän och politiker inom kommuner och Västra Götalandsregionen.
Förvaltningschefer och andra i ledande position med intresse av digitalisering.

Arrangör

Dagen arrangeras av samverkansgruppen Digitaliseringsrådet som ansvarar för förvaltning och utveckling av digitaliseringsstrategin för Västra Götaland, den regionala digitala agendan.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan med no-show debiteras dock med 500 kr om ej avanmälan skett senast två dagar innan.

Kontaktperson

Tore Johnsson
Västra Götalandsregionen
Digitaliseringsrådets samordnare

E-postadress
Mobil: 070-602 20 90


Publicerad: 2017-04-13 10:35