Aktuellt

Aktuellt och nyheter

Inbjudan till informationsmöte den 20 oktober på Högskolan i Skövde.

Digitalisering bidrar till en modern och samverkande offentlig sektor. Men den digitala utvecklingen ställer också höga krav på informationssäkerhet. Därför satsar nu Västra Götalandsregionen på att stärka arbetet för ökad informationssäkerhet inom kommunerna i Västra Götaland.

Idag den 1 juni blev det offenligt att Västra Götalandsregionen, VästKom och Göteborgs Stad åtar sig värdskapet för år 2018 års Offentliga Rummet. Offentliga Rummet är Sveriges största konferens om verksamhetsutveckling och digitalisering av svensk offentlig sektor.

Vad görs nationellt, vad gör vi i Västra Götaland? Vad behöver vi göra tillsammans? VästKom och Västra Götalandsregionen satte fokus på digitaliseringen när både digitaliseringskommissionen och SKL bjöds in för en dialog- och informationsdag på Chalmerska huset i Göteborg den 11 maj 2016.

Senast uppdaterad: 2017-10-03 08:48