Externa relationer

Omvärldens roll och vikten av att arbeta externt genom påverkan, profilering, omvärldsbevakning och samarbete blir allt viktigare. Enheten externa relationer driver och samordnar Västra Götalands externa strategiska arbete, alltså det arbete som sker på nationell, europeisk och internationell nivå.

Påverkan

Vi arbetar med påverkan för att främja våra intressen i de beslut som berör Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och våra samarbeten. För att kunna arbeta effektivt med påverkan har vi tagit fram en extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen. Tanken med en extern påverkansagenda är att kraftsamla kring de högst prioriterade frågorna som kan ha verkan på Västra Götalands utveckling. På så sätt kan vi påverka viktiga frågor på nationell och europeisk nivå.

Vårt uppdrag är att främja Västra Götalandsregionens och Västra Götalands synlighet i externa sammanhang utifrån våra prioriterade frågor. Detta ska leda till:

  • Större inflytande för regionen i beslutsprocesser
  • Nya samarbeten och partners
  • Ökade resurser för regionen

Kontor i tre städer

Vi har kontor i Göteborg, Stockholm och Bryssel. Att finnas på plats ger oss goda förutsättningar för att intressebevaka, göra omvärldsanalyser och delta i det politiska samtalet. Vårt arbete för att synliggöra regionen och våra intressen underlättas såklart också av detta.

Vill du veta hur du hittar hit? Adresserna finns på kontaktsidan.

Västra Götaland i EU

På webbsidan Västra Götaland i EU kan du läsa mer om hur Västra Götalandsregionen arbetar med EU-frågor och hur du som västsvensk aktör kan dra nytta av det Europeiska samarbetet. Du finner information om hur du kan arbeta med utvecklingsprojekt med hjälp av EU-stöd, vilka program och fonder som det finns att söka pengar från under perioden 2014-2020, aktuella utlysningar samt senaste nytt från Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel.

Västra Götaland i EU

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38