Externt påverkansarbete

Västra Götalandsregionens påverkansarbete går ut på att främja våra intressen i de beslut som påverkar Västra Götalandsregionens och Västra Götalands utveckling. Påverkansarbetet utgår från de högst prioriterade frågorna i påverkansagendan för Västra Götalandsregionen.

För vi ska nå våra målsättningar är det viktigt att vi är med och påverkar de diskussioner och beslut som sker på nationell, europeisk och internationell nivå – exempelvis i regeringen och Europeiska kommissionen.

Det är även viktigt att marknadsföra våra intressen för att vi ska stärkas och utvecklas som region. Detta gör vi med hjälp av engagemang i olika internationella nätverk och organisationer vilket även ger oss stora möjligheter till att påverka både på en nationell och internationell nivå.

Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen

Den externa påverkansagendan är ett dokument som tydliggör och samlar VGR:s  intressen och högst prioriterade påverkansfrågor. Målet med agendan är att bidra till att påverka diskussioner och beslut i de frågor som är viktiga för Västra Götalandsregionens och Västra Götalands utveckling.

Nedan kan du se våra aktuella påverkansfrågor. Om du vill läsa mer finns utförlig information i externa påverkansagendan.

  • Nyindustrialiseringsstrategi: Främja industriutvecklingen i västra Sverige
  • Regionindelningen: VGR ska arbeta för större och färre storregioner
  • Dubbelspår mellan Halden och Öxnered: Verka för ett dubbelspår
  • Sverigeförhandlingen: VGR vill kunna påverka i planeringen av höghastighetsjärnvägen och ska verka för att staten ska ta ansvar för utvecklingen av järnvägen.

 

Charlotte Beijer

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31