Externt påverkansarbete

Västra Götalandsregionens påverkansarbete går ut på att främja våra intressen i de beslut som påverkar Västra Götalandsregionens och Västra Götalands utveckling. Påverkansarbetet utgår från de högst prioriterade frågorna i påverkansagendan för Västra Götalandsregionen.

Omvärldens roll och vikten av att arbeta externt genom påverkan, profilering, omvärldsbevakning och samarbete blir allt viktigare. Enheten externa relationer driver och samordnar Västra Götalandsregionens externa påverkansarbete, gentemot nationell, europeisk och internationell nivå.

Vårt uppdrag är att främja Västra Götalandsregionens och Västra Götalands synlighet i externa sammanhang utifrån våra prioriterade frågor. Detta ska leda till:

  • Större inflytande för regionen i beslutsprocesser
  • Nya samarbeten och partners
  • Ökade resurser för regionen

Vi arbetar med påverkan för att främja våra intressen i de beslut som berör Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och våra samarbeten. För att kunna arbeta effektivt med påverkan har vi tagit fram en extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen. Syftet med en extern påverkansagenda är attpåverka policyprocesser som kan ha verkan på Västra Götalands utveckling.

Kontor i tre städer

Vi har kontor i Göteborg, Stockholm och Bryssel. Att finnas på plats ger oss goda förutsättningar för att intressebevaka, göra omvärldsanalyser och delta i det politiska samtalet. Vårt arbete för att synliggöra regionen och våra intressen underlättas såklart också av detta. 

Charlotte Beijer

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-12 15:34