Brysselkontoret

Brysselkontoret är Västra Götalandsregionens förlängda arm på plats i Bryssel. Kontorets uppgift är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till att uppfylla VGR:s mål. Det sker genom att omvärldsbevaka, delta i policyprocesser, genom strategisk påverkan samt skapa goda kontakter i Bryssel. Vi är också tjänstepersonsstöd till politiken och Koncernkontoret på plats i Bryssel. Vi tar emot studiebesök och är relationsskapare för VGR:s personal, kommuner och övriga intressenter.

Viktiga frågor 

De frågor vi bevakar och driver är främst kopplade till VGR:s regionala utvecklingsuppdrag. En utgångspunkt för Brysselkontorets arbete är Västra Götalandsregionens mål och styrdokument, som exempelvis externa påverkansagendan och utvecklingsstrategin VG2020. De prioriterade områdena för Brysselkontoret är:

  • Hållbara transporter och infrastruktur
  • Miljö
  • Näringsliv och sammanhållningspolitik
  • Forsknings- och innovationsfrågor

I filmen nedan presenteras Brysselkontoret och dess medarbetare berättar om sina respektive arbetsområden.

Brysselkontoret rapporterar

Västra Götaland ligger i topp gällande det regionala utvecklingskapitalet. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från 2017. Utvecklingskapitalet gör det möjligt för regionen att utvecklas och skapa tillväxt.

EU-nyheter från Sverige

Viktigt samarbete med vänregionerna
9-11 augusti träffades representanter från Västra Götalandsregionen, Region Nordjylland och Östfold fylkeskommune i Fredrikstad och Sarpsborg (Norge) för årets vänskapsmöte. Under mötet diskuterades bland annat hur man kan samarbeta kring klimat- och miljösatsningar för att skapa hållbara samhällen över landgränserna.

Anmäl dig till VGR:s sidoevent "Morgondagens EU"
Nu finns Externa relationers senaste nyhetsbrev ute
Västsvenska EU-konferensen mötesplats kring digitalisering
Den 7–8 september anordnades Västsvenska EU-konferensen på Folkets Hus i Trollhättan. Under två dagar samlades deltagare från Västra Götaland, Halland och Värmland för att nätverka och diskutera EU-frågor. Konferensens digitaliseringstema diskuterades i samband med hur lokal och regional nivå bidrar till att Sverige fortsätter vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.

Efterhandsutvärdering av Interreg 2007 2013 – i videoformat

Robert Casinge

Kontorsansvarig Brysselkontoret
E-post
Mobil: +32 (0)478207469

Melissa Frödin

Regionutvecklare - transport & infrastruktur
Telefonnummer
E-post

Andrea Lagundzija

Regionutvecklare - forskning & innovation
Telefonnummer
E-post

Katrin Urbäck

Regionutvecklare – sammanhållningspolitik & miljö och hållbarhet
Telefonnummer
E-post

Post- och besöksadress

Region Västra Götaland Nordic House (floor 8)
Rue du Luxembourg 3
1000 Brussels
BELGIUM

Närmsta Metro-station: Trone (Troon).
Karta och vägbeskrivning till Rue du Luxembourg 3

Läs om vad som sades under gårdagens event #morgonsdagensEU. Många intressanta inspel om #delaktighet,… https://t.co/hSyuoFFrrw
Senast uppdaterad: 2017-10-19 11:34