EU-hösten

Visste du att hälften av alla beslut som tas av kommun- och regionfullmäktige påverkas direkt av EU? Exempelvis har EU beslutat om att det ska finnas ett bäst-före-datum på mat, att vi ska kunna surfa fritt på mobilen när vi semestrar inom EU och om du är student har du möjlighet att studera i ett annat land genom Erasmus-stipendiet.

Den 17 november har Stefan Löfven bjudit in EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett toppmöte. De ska diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid där fokus kommer att ligga på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag. Läs mer om EU-toppmötet på statsrådsberedningens webbplats

Under hösten kommer Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län arrangera ett antal gemensamma aktiviteter där vi bjuder in allmänheten för att visa kopplingen mellan EU och den lokala nivån. Läs mer om de gemensamma aktiviteterna i Göteborg här

Det här händer i höst

EU-konferens med tema digitalisering, med bl.a. Ann Linde, EU-minister, och Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionen.

Tema kulturens roll i EU med bl.a. Michael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU.

Samtal med Ann Linde och lokala politiker om ökad delaktighet i EU. Följs av kunskapsseminarium med CERGU.

Ett starkt EU kräver att vi investerar i framtida generationer. Under seminariet berättar vi hur vi arbetar och satsar på barnen, exempelvis genom satsningen Kraftsamling fullföljda studier. 

Samtal om morgondagens EU utifrån ett ungdomsperspektiv med bl.a. Ann Linde, Cecilia Malmström och Jonas Sjöstedt.

En heldag med panelsamtal om den sociala ekonomins och det idéburna företagandets roll i framtidens arbetsliv med bl.a. Ardalan Shekarabi, civilminister.

Irma Ganibegovic

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Helena Kryssman

Kommunikatör
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-17 12:36