EU-hösten

Visste du att hälften av alla beslut som tas av kommun- och regionfullmäktige påverkas direkt av EU? Exempelvis har EU beslutat om att det ska finnas ett bäst-före-datum på mat, att vi ska kunna surfa fritt på mobilen när vi semestrar inom EU och om du är student har du möjlighet att studera i ett annat land genom Erasmus-stipendiet.

Den 17 november har Stefan Löfven bjudit in EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett toppmöte. De ska diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid där fokus kommer att ligga på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag. Läs mer om EU-toppmötet på statsrådsberedningens webbplats

Under hösten kommer Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län arrangera ett antal gemensamma aktiviteter där vi bjuder in allmänheten för att visa kopplingen mellan EU och den lokala nivån. Läs mer om de gemensamma aktiviteterna i Göteborg här

Det här händer i höst

EU-konferens med tema digitalisering, med bl.a. Ann Linde, EU-minister, och Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionen.

Tema kulturens roll i EU med bl.a. Michael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU.

Samtal med Ann Linde och lokala politiker om ökad delaktighet i EU. Följs av kunskapsseminarium med CERGU.

  • EU - satsa mer på barnen
    15 november, Göteborg

Seminarium om Agenda 2030 och arbetet med att vara en jämlik stad och region, fokus barnrättsperspektiv.

Samtal om morgondagens EU utifrån ett ungdomsperspektiv med bl.a. Ann Linde, Cecilia Malmström och Jonas Sjöstedt.

  • Samtal Europa - ett fördjupat EU-samarbete i sociala frågor och EU:s gemensamma migrationspolitik
    1 december, Göteborg

Irma Ganibegovic

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Helena Kryssman

Kommunikatör
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-09-20 16:12