Morgondagens EU – hur skapar vi ett bättre Europa?

Den 17 november samlas EU:s stats- och regeringschefer i Göteborg för att diskutera en socialt hållbar utveckling och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Temat för EU-toppmötet är tillväxt och rättvisa jobb.

Dagen innan EU-toppmötet bjuder Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgs kommunalförbund och Länsstyrelsen in till ett samtal för att utifrån ett ungdomsperspektiv diskutera hur morgondagens EU ska bidra till ett bättre Europa. 

  • Tid: 16 november kl. 13.30 – 15.15
  • Plats: Trappscenen, Världskulturmuseet i Göteborg

Program:

Välkomna
Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Ann-Sofie Hermansson (S), ordförande i kommunstyrelsen, Göteborgs Stad


Vilka möjligheter och utmaningar står EU-samarbetet inför och vad innebär det för Sverige?
Samtal med Cecilia Malmström (EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor), Jonas Sjöstedt (partiledare för Vänsterpartiet och f.d. europaparlamentariker) och Ann Linde (EU- och handelsminister)


Hur kan EU möta ungdomars behov och förhoppningar i framtiden?
Fortsatt samtal med ovanstående talare och Rosaline Marbinah (ordförande i LSU – Sveriges ungdomsorganisationer),  Lisbeth Aggestam (docent vid statsvetenskapliga institutionen och forskare vid CERGU, Göteborgs Universitet) och Åsa Odin Ekman (utredare på TCO och ledamot i Europafackets ungdomskommitté)

Moderator: Göran von Sydow, stf. direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS)

Irma Ganibegovic

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-15 13:00