Västsvenska EU-konferensen

Årligen anordnar VGR den Västsvenska EU-konferensen tillsammans med Region Värmland, Region Halland och en värdkommun. I år är Trollhättan Stad värdkommun och temat är digitalisering. Syftet med konferensen är att skapa en arena för erfarenhetsutbyte kring det lokala och regionala EU-arbetet och öka medvetenheten kring EU-frågor utifrån ett lokal och regionalt utvecklingsperspektiv.

Årets konferens inleds med en övergripande diskussion kring aktuella EU-frågor och fokuserar därefter på digitalisering – hur arbetar EU och medlemsstaterna med digitalisering, vad kan vi lära av varandra samt vilka finansieringsmöjligheter finns det?

I år medverkar bl.a. Ann Linde, EU- och handelsminister, Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska kommissionen i Sverige, Jan Gulliksen, Digitaliseringsrådet och professor på KTH samt representanter från de olika EU-programmen.

Målgruppen är framförallt tjänstepersoner och förtroendevalda på lokal och regional nivå i Västsverige, men är öppen för alla som är intresserade av EU-frågor utifrån ett västsvenskt perspektiv.

Läs mer om Västsvenska EU-konferensen här

Anna Malmsten

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27